Arkiv / Aktuelle stjernetegn som features

Aktuelle stjernetegn som features

Underneden beskrivelser af alle tolv stjernetegn.
 
Astrologi bliver også defineret som ”psykologisk meterologi”, fordi horoskopet giver os en psykologisk prognose. Dog indbefattet en vis usikkerhed, fordi det altid er op til hver enkelt, hvordan man udvikler sig, påvirket som vi alle er af arv og miljø. 
De tidligste europæiske horoskoper, vi kender til, er fra Grækenland og dateres til ca år 16 – 18 efter Kristi fødsel.
 
Stjernetegnet, der er mest individualistisk:
Vægten 24.9. – 23.10
Fordi du er interesseret i de store ideer og er tilhænger af f. eks. spiritisme og healing, har du en stor platform at befinde dig på. Du tror tillige på kunst for kunstens egen skyld, og da du samtidig er noget af en dramatiker, og har stor indsigt i andre menneskers motiver og tanker, er din selvrespekt stor, ofte grænsende til det selvcentrerede. Da der udover det kan være en kerne af stål i din natur, gør det dig tilknappet og genert, hjulpet på vej af, at det, du tiltrækkes af, betragter mange andre som et skuldertræk

Diplomatisk og taktfuld
For at tackle disse egenskaber er en Vægt meget diplomatisk og taktfuld, og med en stor tilpasningsevne, samtidig med, at den tragter efter anerkendelse, hvorfor andre menneskers meninger om den kommer til at spille en stor rolle. Men indvendig har Vægten en stille bøn om, at verden skal lade den være i fred, så den i al stilfærdighed kan gå sine egne veje og fortsætte sine dagdrømmerier og æteriske sider i sin uafhængighedstrang.

Fornemmelse for andre behov
Din individualisme er således stor, og du er ikke særlig interesseret i andres evner. Til gengæld har du en klar fornemmelse for andre menneskers behov, og kan du service andre mennesker, er du godt tilfreds. Dette bliver hjulpet godt på vej af din personlighed, og da du både er romantisk og sentimental på én gang, appellerer du til andres følelser snarere end til deres forstand. Implicit i den egenskab bor der dog også en vis naivitet, som gør det fristende at snyde dig, og hvos du opdager det, kan du blive mere dristig og aggressiv, end du i virkeligheden er.

Stjernetegnet, der skinner mest:
Jomfru: 23 august – 23 sept.
Hvor det forrige stjernetegn Løven var en oplagt leder, så er Jomfruen den udprægede undersåt, bl. a. p. gr. af sin evne til at være pertentlig og snæversynet. Til gengæld har en Jomfru en evne til at “skinne” på en måde, så Jomfruen giver alle andre stjernetegn baghjul. På samme måde med deres ageren, får når den er selvsikker, godt hjulpet på vej af sit intellekt, så er de de mest strukturerede og kreative af alle stjernetegnene og dermed succesfulde.

Kræsne og konventionelle
Fordi Jomfruen er kræsen og dermed konventionelle, passer de fint i jobs indenfor servicebranchen og dens mange muligheder, men også mere kreative jobs som massage, healing eller noget med naturmedicin. At Jomfruen kan skinne, kommer ofte af de knubs, de tit får. Heldigvis findes der i deres dna en kærlighed, der omkranser intelligenssnobberi. Det gør igen, at de evner at bevare troen på andre, samtidig med, at de nægter at blive kyniske. Da de så samtidige er moralister, kritiserer de meget sjældent andre, selvom de sagtens kan blive udnyttet af andre.

Udpræget undersåt
Modsat løven, som er den udprægede leder, er jomfruen den udprægede undersåt. Jomfruen ynder det rene, det uberørte og perfekte, helt ned til mindste detalje. I pengesager vil jomfruen altid tælle ørebeløbene, selv om der er tale om store summer. Den egenskab kommer af en dygtighed, som Jomfruen har svært ved at give udtryk for. Den moraliserer nemlig mod sig selv, ligesom den sjældent kritiserer andre.
Bliver Jomfruen imidlertid udfordret, er den fabelagtig god til at argumentere for sine overbevisninger, og faktisk er den den fødte missionær. Men da dens forstand er kritisk mere ende den er kreativ, kan der på den måde forekomme en kløft mellem den intellektuelle side og den følelsesmæssige side

Jomfru uden pletter
Jomfruen er heller ikke ødsel, når det drejer sig om at udstille sine følelser eller give positive tilbagemeldinger. Derimod slås der hårdt ned på fejl, specielt hos andre som vil være forsvarsløse, fordi kritikken altid er berettiget. Derfor vil jomfruen også altid tage det til efterretning, når han/hun selv udsættes for kritik, da der aldrig må være pletter på jomfruens arbejde.
Jomfruen udviser stor omsorg i sit forhold til sin partner, mere i handling end i ord, selv om dens lidenskaber er mere intellektuelle end kødelige.

Ej spontan
Til gengæld er Jomfruen ikke ligefrem spontan, tværtimod bliver følelser analyseret på kryds og tværs. Set i dette perspektiv hænger det sammen med, at Jomfruen er vanskelig at erobre, men er det først sket, vil han eller hun være en stabil og trofast partner til det sidste.
Fordi Jomfruen både indeholder kreative og følsomme elementer, bliver den samtidig sart og kræver individuel behandling for rigtig at kunne blomstre i deres enestående skønhed. .

Begavelse med begrænsninger:
Tyren, 21. april – 21. maj

At Tyren er et af dyrekredsens mest begavede tegn, men også ret konservativt anlagt, peger hen på, at hvis man vil byde, må man først lære at lyde. Men også, at de ikke gerne tager et initiativ, hvis ikke de kan forudse resultatet. Kan disse egenskaber umiddelbart synes flatterede, så medfører det en ustadighed i Tyrens følelsesliv. I bund og grund er Tyren ellers et charmerende gemyt, med en sikker fremtræden og en god portion sund fornuft.

Æstetisk anlagt
Ud fra det vil Tyren uvægerligt dominere de grupper og individer, som den kan komme i kontakt med, hvor risikoen dog er, at dens mangel på takt og tone kan gøre den upopulær. Hvorom alting er, så er Tyren æstetisk anlagt med en indbygget sans for form og fysisk skønhed. Derudover har de et stort behov for nydelser af både sanselig art og sex.
Dette bliver hjulpet godt på vej af deres dybde og trofasthed, men modarbejdes ofte af deres skinsyge og besiddertrang. Ellers måske endda også af nydelsessyge, materialisme og almindelig træghed, hvilket igen skyldes angsten for at miste. Både den nærværende tilstand, hvad enten den er af materiel, følelsesmæssig eller intellektuel karakter, kan få Tyren til at anlægge en småborgerlig adfærd, som samtidig er blottet for mindreværdskomplekser. Det er jo trods alt nemmere og mere behageligt at befinde sig der end at være en oprører.

Småborgerlig adfærd
Men en småborgerlig adfærd og så en besiddelse af praktiske evner på mange af livets områder, giver en Tyr mulighed for fremgang på mange områder, selvom den ikke ahr udprægede lederevner. Er man så tillige begavet med en stærk personlighed og ved, hvad man vil, er ikke at kimse af, og har Tyren sat sig en kurs, gør dens personligheds mange ansigter nemt at anskueliggøre, hvor målrettet den kan være.

Mandlig Tyr kvindernes yndling
Hvis man som Tyr er en mand, kan stjernetegnet i bogstaveligste forstand have effekt, idet man så er kvindernes yndling, omvendt hvis Tyren er en kvinde, vil hun aldrig savne beundrere. Disse persontræk kan videreføres som en æstetisk dimension til de livsområder, hvorpå de er virksomme, hvor der dog kan være den lille hurtle, at såvel intellekt som føleler kan være er stærke, men ikke altid i overensstemmelser med hinanden.
Er Tyren ubevidst om disse forhold, hvor motiver og følelser ikke er nået op til overfladen, kan den blive ramt af en række selvmodsigelser, hvor det, Tyren siger, når den tænker dig om, ofte står i modstrid til det, den gør, i mere afslappede øjeblikke. For selv om Tyren er villig til at påtage dig et ansvar hvor dens stærke skuldre kan bære næsten hvad som helst. Også selv om den som regel altid får sin vilje.
 
Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig:

Krebsen, 22, juni – 22. juli.
I og med, at mennesker, der er født i stjernetegnet Krebsen har en hurtig hjerne, en god hukommelse og ofte er intellektuelle, kunne dens livsindstilling snildt være ”Vær mod andre, som du ønsker, de skal være overfor dig”. Lægger man så ydermere til, at mennesker, ideer og det kreative betyder mere for Krebsen end penge, vil den altid være naturligt afholdt blandt sine medmennesker. Faktisk så går den for at være så meget en ven, at den er det mest loyale stjernetegn af alle tolv. Med alle disse egenskaber kan man godt fornemme, at det er det stjernetegn, der ligger midt på sommeren og årstidens tilhørende mentalitet.

En sejlbåds personlighed
Eller, som en astrolog engang udtrykte det: ”Du har en sejlbåds personlighed, du krydser efter vind og tidevand flytter ballasten, ændrer sejlføringen og sørger hele tiden for at være nøje i overensstemmelse med vejret. På den måde når man frem både på søen og på livets hav”. For en Krebs har altid en stærk fornemmelse for verden omkring sig. Da den ikke tager sig selv for alvorligt, har hold på sig selv og tilmed optræder med en takt og en værdighed, der får folk til at holde af sig, opfattes den altid som omgængelig og den elsker da også selskaber.
Som holdspiller præsterer den hver gang noget, der er i den store stil og meget originalt. Ofte i en grad, hvor dens bevægelige taktik kan forvirre alle, også Krebsen selv. Dette opfatter den som moderne, hvor den omvendt synes, at det er flovt at være en kujon, og man finder da også sjældent en Krebs, der kæmper for en tabt sag, netop fordi den foretrækker at være på den vindende side.

Stærke forsvarsmærker
Så en Krebs er en diplomat i en grad, at den ikke findes, hvor kampen er hedest, men hvor forsvarsmærkerne er stærkest. Tværtimod vil den vække opmærksomhed, hvor den er og vil selvsagt være en pryd for selskabslivet og gør sig bedst, hvor der er mange til stede.
En Krebs har dog ingen større tiltro til sine medmennesker, men den er overbevist om, at den kan få mere ud af dem, end nogen aner. Da Krebsen er nærtagende og let bliver fornærmet, kan det tage tid at vinde dens fortrolighed, hvor et hårdt ord fra en evt. medspiller som ved et fingerknips kan få den til at trække sig ind i sig selv, for i virkeligheden er en Krebs usikker på sig selv.

Om sikre gevinster
Hvis en Krebs er bevidst om disse forhold, vil en smule ydmyghed og tilbageholdenhed styrke dens selvtillid, ligesom den også kan få den sikreste gevinst, hvis ikke den spiller sine trumfkort for hurtigt.

Med familien som base
Ellers er det familien, hjemmet og vennerne, der er Krebsens base.
Krebsen har brug for at vide, at den betyder noget for andre og at den føler sig tryg og sikker i dette tilhørsforhold eller kærlighed.
 
Løven ser hele verden som en scene med sig selv i hovedrollen

Løven fra 23 juli – 22. august

Fordi Løven har en godt integreret personlighed med en indbygget fornemmelse for, hvordan den skal leve op til det bedste i sig selv, bliver den normalt beundret af sine medmennesker. Men indbygget i denne personlighed er der også en portion egensindighed og overspændthed, der kan grænse til selvtilbedelse, ligesom de har for vane at sige tingene lige ud uden hensyn til konsekvenserne.

Det store perspektiv
Ikke udfra en ond vilje, men fordi de som regel kun kan se tingene i det store perspektiv, fremfor de mindre ting, der sammen skaber det store. For i det, at en Løve ser hele verden som en scene, hvor den selv enten er helten eller skurken, eller måske sin egen bedste ven eller værste fjende. Dette gør Løven til den fødte leder, ofte endda i en darwinistisk forstand, fordi den besidder en nøgtern idealisme, omvendt klarer den sig ikke godt i situationer, hvor den har en mindre rolle

Løvens varme
Løven siges både at være i besiddelse af så meget varme, at den kan afise et køleskab, ligesom den i sit kærlighedsliv lever for at elske og blive elsket. En Løve tænker let, hurtigt og intuitivt, mens dens viden er andenhånds og ikke original. Til gengæld har den en levende sans for humor, der tit medfører, at dens hang til drama får en egocentrisk eller ekstravagant drejning. Den taber aldrig hovedet, fordi dens tanker er vidtfavnende og objektive.

Ikke militant oprørstrang
Kan en Løve se på tingene ovenfra have store visioner og lægge store planer, så er den oprørstrang sjældent militant, og til dens egen forbavselse fører den en velordnet og nyttig tilværelse, selvom dens livsfilosofi raser mod konventioner og begrænsninger. Det gør igen, at den har en magnetisk personlighed og har nemt ved at knytte andre mennesker loyalt til sig.

Fornærmelse
Dog kan en Løve let blive såret på sine følelser og derved blive ”heldigvis fornærmet,” og i den forstand har den ingen større sans for sit publikum. Det er igen en tilstand, der kan være varmt på grænsen til det sentimentale og det gør den vellidt. Det er en tilstand, der både har sine fordele og ulemper. For dens medmennesker kan en Løves ligevægtighed virke forvirrende på grænsen til det arrogante, og tit opfatter de en Løves selvtilfredse smil som ufølsomt
 
Stjernetegnet med de mange sider:

Tvillinger: 22. maj – 21 juni
En kendt astrolog karakteriserede engang stjernetegnet Tvillingen som en klovn, der udfra sin karisma underholder publikum, men med gråd i hjertet, for i sin underholdning dramatiserer Tvillingen uvilkårligt sig selv. Underforstået, at der i klovnens stunt var et stort behov for at vende og dreje tingene, også for og imod sig selv, for i sin optræden at kunne komme frem til den bedst mulige løsning.

En begavet ordekvilibrist
For at dette stunt skal kunne lykkes, kræves det, at vedkommende er en begavet ordekvilibrist, tit med en stor uddannelse bag sig. Hvis så vedkommende samtidig er fortrolig med at have mange mennesker omkring sig, og i øvrigt elsker mennesker i almindelighed, så vil vedkommende uvægerligt være den, der giver et selskab gnist.
Men samtidig med disse egenskaber, så er Tvillingen også en farlig modstander, navnlig i en ordduel, og når den så ikke ligefrem er den dybsindige tænker, så er den, fordi den hader skænderier, tvunget til at skulle tilegne sig et hurtigt vid, der kompenserer for hårdt arbejde og sej vedholdenhed.

Fandango med følelsesliv
Eller lade sit intellektuelle jeg spille fandango med sit følelsesliv, der i sin periodevise tilstand har en tilbøjelighed til humørsyge, altid tror, at græsset altid er grønnere på den anden side af åen, for en Tvillings intuition er på en gang dens bedste ven og dens værste fjende. Sikkert grundet i, at dens begavelse snarere er analytisk end kreativ, hvor den tit bilder sig ind, at den bliver misforstået, for den er jo den, der ved bedst, ikk´?

Selvsikre meninger
Heldigvis er en Tvilling så sikker på, at dens meninger er de rigtige, ligesom den føler, at den har en magisk intuitionsevne. Og med støtte fra indflydelsesrige mennesker kan den komme langt med persontræk som lykkeridder, romantiker, individualistisk og mangesidig, så den ikke vinder livets kampe i strid, men ved at være så mange forskellige stedet på en gang, at intet slag når at ramme den.

Kamæleon på et skotskternet stof
Derfor er det ikke usædvanligt, at den modtager indtryk iført magnettape og kan derfor regne med en tilværelse uden alvorligere bekymringer. Eller, som en anden astrolog kendetegnede Tvillingen, hvor der blev skrevet: ”Hvis ikke du passer på, gør det dig som kamæleonen der blev sat på et skotskternet stof og blev sindssyg af anstrengelserne efter at få alle farverne med.”
Derimod kan den periodevis være præget af rastløshed, ligesom nerverne også dan drille. For i virkeligheden vil en Tvilling nødigt indrømme, at den dybest set er en flakke og at den oftest har en plausibel forklaring på sin skiftende adfærd.
 
Langt det meste af tiden har en Tvilling en svigtende identitetsfornemmelse der gør, at den hellere vil være sammen med de mennesker, som den ikke kender, fremfor at være alene. Hos en Tvilling er de intellektuelle muligheder store, men da den p. gr. af sit sindelag har for nemt ved alting, indebærer det den risiko, at den aldrig får udviklet sine muligheder helt
For samtidig med, at en Tvilling hovedkulds kaster sig ud i at vurdere andre mennesker, men samtidig møder dem med tolerance.
 
Begavelse med begrænsninger:
Tyren, 21. april – 21. maj

At Tyren er et af dyrekredsens mest begavede tegn, men også ret konservativt anlagt, peger hen på, at hvis man vil byde, må man først lære at lyde. Men også, at de ikke gerne tager et initiativ, hvis ikke de kan forudse resultatet. Kan disse egenskaber umiddelbart synes flatterede, så medfører det en ustadighed i Tyrens følelsesliv. I bund og grund er Tyren ellers et charmerende gemyt, med en sikker fremtræden og en god portion sund fornuft.

Æstetisk anlagt
Ud fra det vil Tyren uvægerligt dominere de grupper og individer, som den kan komme i kontakt med, hvor risikoen dog er, at dens mangel på takt og tone kan gøre den upopulær. Hvorom alting er, så er Tyren æstetisk anlagt med en indbygget sans for form og fysisk skønhed. Derudover har de et stort behov for nydelser af både sanselig art og sex.
Dette bliver hjulpet godt på vej af deres dybde og trofasthed, men modarbejdes ofte af deres skinsyge og besiddertrang. Ellers måske endda også af nydelsessyge, materialisme og almindelig træghed, hvilket igen skyldes angsten for at miste. Både den nærværende tilstand, hvad enten den er af materiel, følelsesmæssig eller intellektuel karakter, kan få Tyren til at anlægge en småborgerlig adfærd, som samtidig er blottet for mindreværdskomplekser. Det er jo trods alt nemmere og mere behageligt at befinde sig der end at være en oprører.

Småborgerlig adfærd
Men en småborgerlig adfærd og så en besiddelse af praktiske evner på mange af livets områder, giver en Tyr mulighed for fremgang på mange områder, selvom den ikke ahr udprægede lederevner. Er man så tillige begavet med en stærk personlighed og ved, hvad man vil, er ikke at kimse af, og har Tyren sat sig en kurs, gør dens personligheds mange ansigter nemt at anskueliggøre, hvor målrettet den kan være.

Mandlig Tyr kvindernes yndling
Hvis man som Tyr er en mand, kan stjernetegnet i bogstaveligste forstand have effekt, idet man så er kvindernes yndling, omvendt hvis Tyren er en kvinde, vil hun aldrig savne beundrere. Disse persontræk kan videreføres som en æstetisk dimension til de livsområder, hvorpå de er virksomme, hvor der dog kan være den lille hurtle, at såvel intellekt som føleler kan være er stærke, men ikke altid i overensstemmelser med hinanden.
Er Tyren ubevidst om disse forhold, hvor motiver og følelser ikke er nået op til overfladen, kan den blive ramt af en række selvmodsigelser, hvor det, Tyren siger, når den tænker dig om, ofte står i modstrid til det, den gør, i mere afslappede øjeblikke. For selv om Tyren er villig til at påtage dig et ansvar hvor dens stærke skuldre kan bære næsten hvad som helst. Også selv om den som regel altid får sin vilje.
 
Leder med indbyggede dæmoner:
Vædderen, 21. marts til 20. april

Fordi Vædderen er det første tegn i dyrekredsen, er den også den typiske igangsætter og leder. Da Vædderens periode starter 21. marts, kan man sammenligne en Vædder med landmanden, der skal ud på sine markeder og så. Vædderen har for vane at vide, hvad de går efter, og de når som regel også deres mål, hvadenten de arbejder for sig selv eller er leder af en gruppe

Ingen plads til tidsspilde
Hos en Vædder, der er dyrekredsens ordrigeste position, er der sjældent plads til tidsspilde. Tværtimod har de ofte bukserne på, og i deres virke har de en særlig evne til at snuppe alle de oplysninger og informationer, der kommer fordi deres vej, og bruge dem i de rigtige øjeblikke. Ofte handler de, før de tænker, og den evne gør, at de har nemt ved at få venner, der beundrer deres hurtige udtryksevne, deres vid og deres indsigt.

Utålmodighed en svaghed
Væddernes største svaghed er ikke så meget deres knaphed på eftertanke og fornuft, som det er deres utålmodighed, naivitet og tendens, der tit får dem til at løbe hovedet mod muren. En egenskab, der er bygget op af en intuitiv forståelse af mennesker og ting, og fordi de er er ekstremt udadrettede, og lever deres følelser ud, misser de sommetider nogle nuancer i helhedsopfattelsen, fordi de gerne vil have tingene på deres helt egen måde. Går denne substans for meget imod Vædderens handlinger, kan de føle sig såret og svigtet og derfor trække sig ind i sig selv.

Vædderen en individualist
For Vædderen, der tit er individualist, har stående behov for at udtrykke selvværd gennem handling, gerne i konkurrencesammenhænge. En Vædder er ikke altid lykkelig, fordi den har en evne til at ruge over tingene. Blandt andre karaktertræk finder man mod, selvtillid og evnen til at begejstres.
 
Menneske - og kunstkender: 
Fisken, 20. febr – 20. marts

Medmenneskelighed og kunstnerisk indsigt er stjernetegnet Fiskens store styrke. Begunstiget med en indsigt eller en radar, om man vil, der er så udpræget, at Fisken har en udpræget trang til at kunne se kernen i enhver sag eller i ethvert kontekst. At Fisken således er kendetegnet ved dens store indsigt i livets forhold, skyldes meget, at den er det sidste dyretegn i hele dyrekredsen, og som en kendt astrolog engang udtrykte det, hele dyrekredsens ”askeskuffe”.

Menneskelig tilgang

Da Fiskens indsigtstilgang ikke er intellektuel, men menneskelig, er en besiddelse af den evne ikke uden omkostninger, der af andre tit bliver opfattet som verdensfjern og gå i dens egen verden. Denne modsatrettethed er afbilledet af de to fisk i dens logo, hvor den ene er opadgående, mens den anden trækker nedad, forstået ved, at Fisken er splittet mellem to veje i livet.

Dagdrømmer i bredformat

Fisken dagdrømmer i et bredformat tilsat kreativitet og en overaktiv fantasi, hvor kreativiteten mere er reglen end undtagelsen. For nogen er Fisken, der ofte er ”en avanceret tænker og måske endda forud for sin tid”, og da den ”tænker hurtigt og skarpt”, svær at komme ind på livet af. Dem, der evner at forstå Fisken, nyder godt af dens evne til at splitte tingene ad og sætte dem sammen på en ny måde. Men også at bruge Fisken som en guide til egen indsigt i meninger og følelser, som de måske ikke selv forstår.

Elsker at styre hjerter

For Fisken elsker at styre andres hjerter snarere end deres tankeverden. De, der ikke evner en forståelse for Fiskens og dens indsigtsevne, men misforstår dens hensigter og væremåde, snyder sig selv for en stor mulighed for at forstå meningen med livet. For Fisken er det mest følsomme tegn i Zodiac, altså Dyrekredsen, og dermed synsk, visionær, samt for et ledende lys. Sættes den imidlertid overfor uvenlige, kyniske og påståelige mennesker, kan den forvirres så meget, at den dratter omkuld. Fisken kan således være et tegn, der både byder på mirakler og desillusion.

Konkurrenceforhold

Den negative Fisk er påståelig, og kan blive eneboer eller en fantast. Eller ”den soldat, der skrev hjem, at hele kompagniet marcherede ude af takt med undtagelse af dig selv”. Den mere konstruktive Fisk kan tackle selv konkurrencemæssige tilstande. Bedst udmøntet i, at den ikke opfatter konkurrencen som et spørgsmål om økonomisk funderet, men derimod som en sand og oprigtig mulighed for at glæde og hjælpe andre.

Som en fisk i vandet

Indenfor PR vil den derfor, undskyld udtrykket, derfor føle sig som en fisk i vandet.

For kreativitet er lige så naturlig for en Fisk, som styrke er for en atlet. Dens kreativitet kan man i talrige eksempler finde i kredse, der beskæftiger sig med musik, digtning, historiefortælling eller opfinder. Her kan Fisken frit boltre sig i områdernes energi, hvor de får en righoldig mulighed for at bearbejde de følelser, de ikke selv forstår.
 
Stjernetegnet, der er vennernes ven:
Vandmanden, 21. januar – 18. februar

Vandmanden er en vennernes ven, fordi den rummer en smuk balance mellem følelser på den ene side og intellekt, intuition og opfindsomhed på den anden side. At den også elsker fred og harmoni og vil bruge hele sin takt og venlighed på at undgå et skænderi, gør den attraktiv i manges øjne. Nogle vil endda kalde dens egenskaber for et mereværdskompleks, og har nogle ned hensigter kan de finde på at kalde en Vandmand for en klovn, dog vil selv deres fjender blive beundre for deres intelligens og slagfærdighed.

Sund fornuft
I
mplicit i disse egenskaber ligger, at dens indskydelser og intuitioner er præget af sund fornuft, samtidig med, at dens ideer er visionære. Da den samtidig nøje kan forudse virkningen af sine ord, bliver den til et trygt selskab godt hjulpet på vej af, at dens følelser er sikrere end dens logik, ligesom det, den udretter, mere taler til følelserne end forstanden. Med til dens forstand hører, at den tænker hurtigt og godt, næsten inspirerende.

Aktiv fantasi
Apropos det med forstanden, så er dens fantasi så aktiv, at den kan nå at forvride sine medmenneskers logik. For på den rene tankes område svinger en Vandmand mellem det empiriske og det spekulative, og det kan betyde, at dens varme og kontaktevner overfor andre mennesker kan gøre en Vandmand til et muligt offer for dem, der spiller på dens kontaktbehov.
 
God uftryksevne
Men ellers har en Vandmand en god udtryksevne både mundtligt og skriftligt og den kan drage sine slutninger på et meget tyndt grundlag. Læg dertil, at en Vandmand ofte har dedikeret sit liv til skønhed, kærlighed og visdom. Forstået på den måde, at den har tilegnet sig kvaliteter for sig selv og helheden, der ikke handler om religiøsitet om synd og frelse, men en løbende proces, der omfavner helheden.
 
Kollektiv livsløgn
For Vandmanden er bevidst om, at vi kollektivt lever i en virkelighed, der er opbygget på en livsløgn eller en forvrænget bevidsthed, skabt af religiøse og filosofiske ideologier samt den til enhver tid førte politik. I en vis forstand har den i vor tid sin berettigelse, og giver os muligheden for, at gå på opdagelse i os selv og hinanden, med den konsekvens, at vi spænder ben for os selv som andre.
En Vandmand rummer de evner, der kan finde sandheden og gøre os fri, så vi kan skabe. For frihed er ikke en frihed fra noget, men en frihed til handling, herunder en procesorienteret tilgang til det individuelle menneske.
Vandmanden står symbolsk for den nye tids spiritualitet, hvor forskellen på individualitet og mangfoldighed æres. Vandmanden er samtidig det stjernetegn, der kan transformere begrebet ”individ”, der betyder "udelelig", over på andre mennesker, så de får et godt liv.
 
Det er også her, at betydningen ”vennernes ven” får betydning. Her er Vandmanden også godt klar over, at det individuelle og mangfoldigheden er to sider af samme sag.

 
Stjernetegnet med den største integritet:
Stenbukken, 21. december til 20. januar
Uanset om det er kunst, holdninger eller principper, eller det er værdier, metoder eller forventninger, så suger en Stenbuk alle disse ting til sig som heller, den kan bruge som platform og derved få sig en integritet som den igen kan bruge som propaganda for sine ideer. At det kan medføre en vis portion konservatisme, er bare et ekstra plus, også selv om dens omgivelser kan anse den og dens sandsynlige statussymboler for at være lidt af en intelligenssnob.
 
Kedelige og dumme medmennesker
Med de egenskaber kan en Stenbuk let komme til at synes, at medmennesker, der ikke har disse egenskaber, er kedsommelige og dumme, fordi den ikke kan drage fordel af dem.
I sådanne situationer og dem, der ligner, kan en Stenbuk godt overdramatisere eller bruge stokkemetoden udfra nogle følelser, der gør den spændt som en stålfjeder med nogle stærke lidenskaber, der kræver udløsning.
Standhaftigheden og den indre usikkerhed
Kræver disse situationer alligevel dens indsats, begynder det at knibe med standhaftigheden, for nu mærker den for alvor sin indre usikkerhed, samtidig med, at dens platform og integritet udfordres. I værste tilfælde kan en Stenbuk blive for ensidig og indadvendt og isolere sig.
For det er vigtigt for en Stenbuk altid at finde balancen og skelne mellem arbejde og fornøjelse. En Stenbuk kan nemlig skabe social sammenhæng mellem mennesker.

Spørg, og en Stenbuk svarer
Under de rette omstændigheder kan en Stenbuk være målorienteret og kanaliserer som en anden arbejdsnarkoman al sin energi i strategisk planlægning for at opnå resultater. Under sådan en proces passer den meget på sine følelser, og da Stenbukken er et jordtegn, er målene gerne praktiske og forbundet med materielle interesser.
Som regel er denne proces nem for en Stenbuk at have med at gøre, for den har let ved at udtrykke sig, hvis nogen gerne vil vide, hvordan den bærer sig ad. Men kokser det for den, og det går ud over dens selvglæde, kan der være dybt at falde for den.
 
Stjernetegnet, der rummer musikkens dna:
 
Skytten fra 23. november – 21. december
Hvis man gik ind i musikkens dna og ville personificere den i et stjernetegn, så ville Skytten være en oplagt mulighed. Meget fordi, at Skytten af sind er et optimistisk væsen, som tror, at alt er muligt og derfor tror på livet. Men også fordi, at Skytten har det bedst, når den er i bevægelse og som udforsker nye muligheder og ideer, herunder filosofiske tendenser.
Fordi Skytten oftest er intellektuelt og åndeligt avancerede, er deres handlinger tit begunstiget med en god portion held. Af natur er en Skytte høflig, venlig og idealistisk, og den har en stor forståelse af dagligdagens verden, som den gerne vil frelse. Men også den åndelige verden, og den tilhører tit den type, der kunne finde på at tage til Thailand for at meditere med buddhistiske munke i et tempel eller til Indien for at studere yoga.
 
Tænker abstrakt
Læg dertil, at den har let ved at tænke abstrakt, og foretrækker idealerne fremfor de håndfaste, og samtidig en varm tillid til sine medmennesker, så er det typisk i musikken, den kan udtrykke sig.
Heldigvis er Skytten i besiddelse af en stor portion æresfølelse, ligesom den kan se detaljerne bag de store linier. Skytten tager livet alvorligt og forstår at leve det fuldt ud, og da den samtidig kan udtrykke sig så dramatisk, at det, den siger, ofte lyder af mere, end det er, har den meget korsfarer over sig. Skytten vil frelse verden, som den ser ud fra dens enge indsigter. Men det, den vil frelse verden fra, er det den selv frygter, nemlig hverdagens rutiner og vaner.
 
Skytten en pioner
Skytten vil se sig selv som pioner. Men han er som regel pioner på åndelige områder, snarere end på materielle. Han vil helst tale om ting af filosofisk art, og oplyse andre om livets mening. Denne mening syntes dog altid at være temmelig fremmedartet.
Hvor du på den ene side er den bedste ven, nogen kan have, med en indbygget evne til at kunne dele andres interesse for mange ting, ligesom du er skrap til at løse andres krise og dagligdags problemer, er du ikke meget for at tale om dine egne følelser.
 
Hader at ”hænge fast”
Samtidig har du en evne til at glemme aftaler eller giver løfter, du ikke kan holde. Det hænger igen sammen med, at Skytten helst ikke vil ”hænge fast” i noget, heller ikke et kærlighedsforhold, hvor de kan være berygtede for deres mangel på takt.
Heldigvis ved Skyttens sande venner ofte godt dette, og de par parate til at tilgive, fordi de ved, hvor meget, de kan få af dig.
 
De er fyldte af hemmeligheder:
 
Skorpion: 24.10. – 22.11.
Hemmelighedsfyldte og svært tilgængelige er to af de egenskaber, der bedste kendetegner Skorpionen. Bag det hemmelighedsfyldte gemmer der sig en evne til at kunne se lige ind i modpartens inderste. At den så samtidig har øjnene åbne for verden omkring sig, giver den et veludviklet samfundssind, der gør den i stand til at hjælpe andre.

En pioner i tankens verden
Faktisk så er en Skorpion en pioner i tankens verden. Vel at mærke den konkrete verden, for abstraktioner og generaliseringer orker den ikke at beskæftige sig med. Så den føler verden som en stor håndgribelig ting, og da den samtidig er realist, tøver den ikke med at bruge sine evner. Mest for at hjælpe andre mennesker, og da den har et effektivt forretningstalent, en charme, en sprudlende personlighed samt en god portion temperament, har den let ved at opnå sine ambitioner.

Elsker gode slagsmål
Men pas på at komme på tværs i en Skorpions univers, for føler den sig trådt på, elsker den et godt slagsmål for at komme videre

Det er den ene side af en Skorpions karaktertræk. Et andet er dens lidenskab. For i og med, at en Skorpion værner om deres følelser, er de samtidig overordentlig opmærksomme på andres. Formår man at trykke på de rigtige knapper hos en Skorpion, kan man frembringe en tsunami af så forskellige aspekter, at det kan blive til en sand nydelsesrejse

 
 
 
Stjernetegnet, der skinner mest:
 Jomfru: 23 august – 23 sept.
Hvor det forrige stjernetegn Løven var en oplagt leder, så er Jomfruen den udprægede undersåt, bl. a. p. gr. af sin evne til at være pertentlig og snæversynet. Til gengæld har en Jomfru en evne til at “skinne” på en måde, så Jomfruen giver alle andre stjernetegn baghjul. På samme måde med deres ageren, får når den er selvsikker, godt hjulpet på vej af sit intellekt, så er de de mest strukturerede og kreative af alle stjernetegnene og dermed succesfulde.
 
Kræsne og konventionelle
Fordi Jomfruen er kræsen og dermed konventionelle, passer de fint i jobs indenfor servicebranchen og dens mange muligheder, men også mere kreative jobs som massage, healing eller noget med naturmedicin. At Jomfruen kan skinne, kommer ofte af de knubs, de tit får. Heldigvis findes der i deres dna en kærlighed, der omkranser intelligenssnobberi. Det gør igen, at de evner at bevare troen på andre, samtidig med, at de nægter at blive kyniske. Da de så samtidige er moralister, kritiserer de meget sjældent andre, selvom de sagtens kan blive udnyttet af andre.
 
Udpræget undersåt
Modsat løven, som er den udprægede leder, er jomfruen den udprægede undersåt. Jomfruen ynder det rene, det uberørte og perfekte, helt ned til mindste detalje. I pengesager vil jomfruen altid tælle ørebeløbene, selv om der er tale om store summer. Den egenskab kommer af en dygtighed, som Jomfruen har svært ved at give udtryk for. Den moraliserer nemlig mod sig selv, ligesom den sjældent kritiserer andre.
Bliver Jomfruen imidlertid udfordret, er den fabelagtig god til at argumentere for sine overbevisninger, og faktisk er den den fødte missionær. Men da dens forstand er kritisk mere ende den er kreativ, kan der på den måde forekomme en kløft mellem den intellektuelle side og den følelsesmæssige side
 
Jomfru uden pletter
Jomfruen er heller ikke ødsel, når det drejer sig om at udstille sine følelser eller give positive tilbagemeldinger. Derimod slås der hårdt ned på fejl, specielt hos andre som vil være forsvarsløse, fordi kritikken altid er berettiget. Derfor vil jomfruen også altid tage det til efterretning, når han/hun selv udsættes for kritik, da der aldrig må være pletter på jomfruens arbejde.
Jomfruen udviser stor omsorg i sit forhold til sin partner, mere i handling end i ord, selv om dens lidenskaber er mere intellektuelle end kødelige.
 
Ej spontan
Til gengæld er Jomfruen ikke ligefrem spontan, tværtimod bliver følelser analyseret på kryds og tværs. Set i dette perspektiv hænger det sammen med, at Jomfruen er vanskelig at erobre, men er det først sket, vil han eller hun være en stabil og trofast partner til det sidste.
Fordi Jomfruen både indeholder kreative og følsomme elementer, bliver den samtidig sart og kræver individuel behandling for rigtig at kunne blomstre i deres enestående skønhed. .

Begavelse med begrænsninger:
Tyren, 21. april – 21. maj

At Tyren er et af dyrekredsens mest begavede tegn, men også ret konservativt anlagt, peger hen på, at hvis man vil byde, må man først lære at lyde. Men også, at de ikke gerne tager et initiativ, hvis ikke de kan forudse resultatet. Kan disse egenskaber umiddelbart synes flatterede, så medfører det en ustadighed i Tyrens følelsesliv. I bund og grund er Tyren ellers et charmerende gemyt, med en sikker fremtræden og en god portion sund fornuft.
 
Æstetisk anlagt
Ud fra det vil Tyren uvægerligt dominere de grupper og individer, som den kan komme i kontakt med, hvor risikoen dog er, at dens mangel på takt og tone kan gøre den upopulær. Hvorom alting er, så er Tyren æstetisk anlagt med en indbygget sans for form og fysisk skønhed. Derudover har de et stort behov for nydelser af både sanselig art og sex.
Dette bliver hjulpet godt på vej af deres dybde og trofasthed, men modarbejdes ofte af deres skinsyge og besiddertrang. Ellers måske endda også af nydelsessyge, materialisme og almindelig træghed, hvilket igen skyldes angsten for at miste. Både den nærværende tilstand, hvad enten den er af materiel, følelsesmæssig eller intellektuel karakter, kan få Tyren til at anlægge en småborgerlig adfærd, som samtidig er blottet for mindreværdskomplekser. Det er jo trods alt nemmere og mere behageligt at befinde sig der end at være en oprører.
 
Småborgerlig adfærd
Men en småborgerlig adfærd og så en besiddelse af praktiske evner på mange af livets områder, giver en Tyr mulighed for fremgang på mange områder, selvom den ikke ahr udprægede lederevner. Er man så tillige begavet med en stærk personlighed og ved, hvad man vil, er ikke at kimse af, og har Tyren sat sig en kurs, gør dens personligheds mange ansigter nemt at anskueliggøre, hvor målrettet den kan være.

Mandlig Tyr kvindernes yndling
Hvis man som Tyr er en mand, kan stjernetegnet i bogstaveligste forstand have effekt, idet man så er kvindernes yndling, omvendt hvis Tyren er en kvinde, vil hun aldrig savne beundrere. Disse persontræk kan videreføres som en æstetisk dimension til de livsområder, hvorpå de er virksomme, hvor der dog kan være den lille hurtle, at såvel intellekt som føleler kan være er stærke, men ikke altid i overensstemmelser med hinanden.
Er Tyren ubevidst om disse forhold, hvor motiver og følelser ikke er nået op til overfladen, kan den blive ramt af en række selvmodsigelser, hvor det, Tyren siger, når den tænker dig om, ofte står i modstrid til det, den gør, i mere afslappede øjeblikke. For selv om Tyren er villig til at påtage dig et ansvar hvor dens stærke skuldre kan bære næsten hvad som helst. Også selv om den som regel altid får sin vilje.
 
Kilde: Sætninger i citationstegn er hentet fra Grant Lewi bog The Astrology Kit USA 1936 (oversat af Christian Borup til Det store Astrologisæt) 

 
 
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk