Arkiv

Dette arkivlink er i udpræget grad en samling af tidligere skrevne artikler, der har vakt opsigt. Mange af dem er opdaterede, så de ville kunne passe godt ind i dagens debat. En forsker sammenlignede for nylig et arkiv med havens stauder, der spredte glæde, når de en enkelt gang eller måske flere gange om året springer ud i blomst.

Fri os fra det støvede og antikke
Sikkert for at fjerne arkivbegrebet fra noget af det støvede eller antikke, mange ellers ville være tilbøjelige til at sammenholde det med og underforstået, at en arkivhistorie også kan sprede glæde, når den bliver læst. Et arkiv kan, sammenholdt med andre arkiver,  danne grundlag for en opdagelsesrejse, hvis der er et emne, man gerne vil forske i. For at illustrere sammenligningen med et arkiv og en staude har jeg indsat billedet af Byparken Østs sø fyldt med blomstrende åkander

 

 

Idag er historie i morgen

Hvor filosoffen Søren Kierkegaard talte om, at ”Livet kan kun forstås baglæns, men må leves forlæns”, kalder arkivarer arkiver for ”idag er historie i morgen”. Begge parter slår til lyd for, at ingen kan undvære fortiden, og for den enkelte er vi jo alle sammen et produkt af vores historie. Dette link rummer ikke kun tidligere skrevne artikler, men også generelle samfundsholdninger, og under pasningen af det er det slående, som nogle holdninger kun er udtryk for den tid, de er sagt i, mens andre rækker langt bredere og dækker over mange flere ting. Det betyder samtidig, at dette link nødvendigvis ikke er langtidsholdbart, hvad en øjeblikkelig status måske kan synes, men at det til enhver tid blot er et produkt af tidsånden.
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk