Artikler med brod / Bussluse giver autoriteterne fuckfingeren

Bussluse giver autoriteterne fuckfingeren

 Dyrehavegårdsvejs nye bussluse kunne med dens stenbund godt ligne et japansk havebassin, men bundkarsknuseren i midten  har sommeren igennem afstedkommet en masse debat
(Indsat 12 08) Hvis ikke lige det var for den bundkarsknuser (sådan hedder den i fagsproget), der er i midten, kunne Dyrehavegårdsvejs nye bussluse med sin stenbund godt ligne en japansk vandhave. Eller, hvis man forestiller sig, at den er fyldt op med vand og åkander, et Monet inspireret maleri.
Men lige siden busslusen med dens bundkarsknuser er blevet etableret, har den igangsat en debat, der snildt kommer på højde med sommerens øvrige agurkehistorier. Meget sat i gang af den snes biler, der døgnet igennem ulovligt forsøger at køre igennem busslusen, og, hvis bilerne ikke er brede nok, får ødelagt bundkarret, så det siger ”crash”, når en bil kører igennem.
 
Bundkarknuserfilosofi 
Giver man sig til at filosofere over bundkarknuserens navn, kunne man få den opfattelse, at konstruktøren har fremstillet den sådan, at den udgør den bøde, som politiet ikke når at udskrive, når man ulovligt kører igennem busslusen.
Hvis det er sådan, det er, kan man soørge sig, om hvorfor der på det rør, som bundkarknuseren udgør, ikke er påført en tekst med titlen "når du rammer mig, ødelægger jeg som straf dit bundkar."
Det ville ahve sparet bilisterne for en masse penge og have givet kontrolløren til bundkarknuseren en mere forhandlingsmuligt image.
 
Tåbelig tvist
Som det fremstår nu, er det en tåbelig tvist mellem næsten sagesløse bilisters uopmærksomhedsøjeblik overfor nogle gridske konstruktørers manglende og umodne kommunikationsevner.
 
Gennemfartsvej i en menneskealder
I sit mix af patriciervillaer, ordinære byrækkehuse, byparkfacaliteter og hotelvirksomhed har Dyrehavegårdsvej i en menneskealder været attraktiv son gennemfartsvej, også fordi den har en em af storby over sig.
Dog med det forbehold, at den a.h.t. busserne kun er ensrettet i den ene ende.
Men med et fald på ca. 5 grader både fra nord og syd, giver den bilisten lidt af en rutchebanefornemmelse, når man kører ind på vejen, hvilket for mange bilister sikkert har været et incitament til at bruge den.
 
Moderskødsidentitet
I mange år har der været en helle nede i bunden af vejen. Den skulle forhindre bilister, der kommer nordfra, at køre videre, og bilister, der kommer sydfra, til at sænke farten.
Men da denne helle i mange år mere har været af navn end af gavn, besluttede kommunen, da der endelig var økonomisk råderum tilstede, at følge et længe næret beboerønske og et trafikoptællingsfakta at udskifte hellen med en bussluse.
Hvad kommunen ikke lige tænkte på i den forbindelse var, at busslusen i sin placering i midten af vejen fik noget moderskødsidentitet over sig, men som også samtidig blev symbolet over et dynamisk samfunds akilleshæl.
 
Følgevirkninger
Siden bundkarsknuseren er blevet installeret, er mellem ti og ryve mindre biler blevet ramt pr. døgn, når bilerne ulovligt er kørt igennem, og ca. lige så mange større biler har uskadt kunnet passere.
Men i alle tilfælde har en stor mediebevågenhed sat politiet, kommunens trafikafdelig og andre involverede partnere på hårdt arbejde for at finde ud af, hvad der kunne gøres. Skiltningen har været det synlige tegn på aktivitet. idet den er blevet flyttet og udbygget et par gange, så advarslerne om bundkarknuseren tilstedeværelse er udprintet på nogle gigantiske skilte. Men hvad så med sænkbare pullerter foran busslusen, kan den tænksomme bilist måske spørge, hvor kummunens trafikafdeling så svarer, at "I forhold til de sænkbare pullerter så er erfaringerne med disse, at de er meget dyre i drift pga påkørsler og vedligehold."
Fortsat beskrivelse følger
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk