Lokale seniorportrætter

 Their Satanic Majesties, The Rolling Stones, er blevet ikoner for, hvordan et aktivt seniorliv kan forekomme

For mellem ti og tyve år siden hed det ”fyrre, fed og færdig”, men hvor det i dag er en kendsgerning, at vi lever længere og længere, og flere og flere ikke har noget forhold til deres alder, kan bl. a. ses af, at musikidoler som f. eks. Mick Jagger, Roger Waters, Peter Belli og Rock Nalle stadig turnerer, selvom de i 2013 har rundet de 70 år. Seniortilværelsen er til stadig debat i medierne, hvor det er udtalt, at ældre i dag ikke vil stemples og have besked på, hvad de kan og ikke kan.
Læs selv på dette link, hvad en snes lokale seniorer siger til det at blive ældre. Denne side er ordnet sådan, at de sidst interviewede lokale seniorer står øverst, hvor alle de øvrige så følger nedad i kronologisk rækkefølge.
Læs også her om bibliotekets rockmusiksalon 
For nyligt har den offentlige debatten gået på, at kan man komme ud over den hurdle det er at forlade arbejdsmarkedet og den dertil forbundne arbejdsidentitet, har man løbende sørget for, udfra sine behov, at holde sine sociale relationer intakte, så er man godt rustet.
 
Ensomhed og afmagt
Kan man derudover se ensomheden i øjnene som en medspiller og ikke en tilstand, der udvikler sig til at blive en afmagtsfølelse, så er man godt hjulpet. Hvis man så tillige har styr over sit helbred, kan mange se frem til mange gode år, hvor forskere i dag gør opmærksom på, at halvdelen af de nyfødte i dag kan forvente at blive 100 år, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. Alderdommen kan vi ikke afskaffe, men vi kan udskyde aldringen, og vi har alle brug for at gennemtænke aldersbegrebet og alt, der følger med, ligesom vi får mere frihed til at dyrke vores interesser. 
 
Maslows behovspyramide
Hvor Maslows behovspyramide med egoets pleje øverst for mange var en ønskværdig situation at komme i, er den position nu blevet en mulighed for mange. Også til at pleje sit sociale netværk, for jo ældre man bliver, skal man regne med, at vennerne bliver færre og færre. Derfor er det vigtigt at have nogen at mindes og huske med, eller at kende nogen, der har været vidne til ens liv. Ensomhedsfølelsen kan hurtigt blive en uønsket medspiller i ens liv, hvor mange f. eks.oplever det omkring madlavning og den efterfølgende spisning.
 
Musikken og mørket
Mange ældre fokuserer meget på helbredet, men sygdomme kan også forekomme i de unge år eller når som helst, så rent konkret er det ikke en reduktion, man kan hæfte på alderdommen alene. En forsker påpegede, at det statiske liv ikke findes, ejheller den ubegrænsede udfoldelse, og på denne måde er livet gjort til en venten på dets ophør.  Forskere har også talt om hjernens betydning, fordi den er det eneste sanseorgan, der iagttager det faktiske. Det er således også hjernen, der kan betragte mørket  objektivt.  I musikkens verden spiller mørket en stor rolle, ofte som en metafor, man kan forsvinde ind i ved f. eks. at lægge sig fladt ned på gulvet og være væk sammen med billerne, ormene og duggen.
  
Vær bevidst om skuespilleren
Her går debatten på, at mange bliver nødt til at ruske op i sig selv og bevise for sig selv, at de godt kan, for ikke ellers at føle sig som skuespillere, der skal fylde en skal ud comtra den tomhed, de ellers føler. Har man også været vant til at servicere andre, bliver man også nødt til at sluge nogle kameler for at acceptere sine nye livsbetingelser. Dengang indledningens aldersudtryk blev brugt, var der slet ikke et marked for medborgere over 50 år, men et kig rundt omkring i den generelle debat, reklamer, underholdning og sport, berettiger nutidens seniorordlyd ”firs og fucking fantastisk”, som har stået på forsiden af et af Ældre Sagens numre.
NYT link: Tavshedens stemmer:
Indenfor de sidste par år har min hustru engageret sig i kvinder, der så sig nødsaget til at bortadoptere deres barn, før den fri abort i 1973. Nogle af disse kvinders historier  kan læses under linket  ”Seniorliv – Tavshedens stemmer”. Alle henvendelser ang.  dette bedes ske til mailadressen hanne.riisgaard@stofanet.dk
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk