Ture tips / Christiansfeld er brøndenes by

Christiansfeld er brøndenes by

 Brønden ved kirken er én ud af flere, hvis rør tidligere har forgrenet sig ud til en pipeline, der endte i den nærliggende Kohaveskov. Det er en af flere specialiteter der gør, at Christiansfeld i starten af juli 2015 blev placeret på Unescos liste over en umistelig verdensarv. 
 
Christiansfeld er optaget på verdensarvslisten fordi den indeholder "et unikt vidnesbyrd for en kulturel tradition, som stadig eksisterer" og "et enestående eksempel på en arkitektur, som illustrerer et bestelt trin i menneskete historie"
 
(Denne efterfølgende artikel har været bragt i Kolding Ugeavis 15 06 11)
 
Gennem fjernsynets boligprogrammer er vi blevet vænnet til at betragte langt det meste af boligmassen som et fænomen, der består af beton og glas, og hvor man udnytter lyset og luften optimalt. Hvor beton, glas, lys og luft er et udtryk for vor tids boligbehov, så boede man i ældre dage med mindre vinduer, hvor murværket i langt de fleste tilfælde var bygget af mursten. Dette kan man se, hvis man tager på tur til Christiansfeld, der ligger små tyve kilometer fra Kolding. Christiansfeld er nemlig en gammel Brødremenighedsby, der er grundlagt tilbage i 1773.
 
Opkaldt efter kong Christian VII
Den er opkaldt efter kong Christian VII, der gav tilladelse til at man byggede, som man gjorde, og byen er speciel ved, at den er planlagt og bygget efter samme skabelon som den første brødremenighedsby i Herrnhut i Tyskland, og altså ikke gradvist er blevet til, som så mange andre småbyer i Danmark. Det meste af byen blev bygget fra midten af 1700 tallet og frem til starten af 1800 tallet. Så mange år går ikke upåagtet vejrmæssigt hen over en by, og Brødremenighedens bygninger har, deres solide håndværk taget i betragtning, gennem tiden været præget af tidens tand. At den i dag fremstår som en renoveret by, skyldes, at Christiansfeld i samarbejde med Realdania og Brødremenigheden har stået bag et stort flerårigt renoveringsprojekt, og som har kostet over 100 mio kroner.

Christiansfeld som en filmkulisse

Herved glimrer den indre kerne af byen ved sin fine sammenhæng mellem huse og grønne områder, hvor den gamle bydel ligger som et levende kulturminde lige midt i byen. Modsat enhver anden større by er der her ingen fastfoodforretninger, forsikringsselskaber eller modeforretninger på strøget. Christiansfelds centrum er en oase af grønne områder og smukke gamle bygninger, og man føler, at man befinder sig enten i en tidslomme eller midt i kulisserne til en film, der handler om gamle dage, og hvor historiens vingesus næsten taler til en fra de gamle bygninger.
 
Varerne står ude om natten
Freden er så udtalt, at blomsterhandleren lader sine varer stå ude om natten, for i denne by kender alle hinanden og alle har tiltro til hinanden. Både i en baggård på Lindegade og i parken ved siden af kirken står der et par gamle brønde, og alle byens brønde har deres egen historie.                                Ved kirken er der fred og ro, og man kan sagtens forestille sig de gode gamle dage, hvor tidsaspektet var et andet end i dag. Her kan man også sidde og filosofere over hele den tænkning, der lå bag brønden. Den hører sammen med den pipeline af udhulede træstammer, som Menighedsbrødrene anlagde allerede i 1794, og som kom fra en ren kilde, der lå tre km udenfor byen i den højereliggende Kohaveskov.

Unik vandledning

Denne vandledning har holdt i over 200 år, og den sikrede, at indbyggerne fik rent vand og dermed slap for de sygdomme, som ellers plagede danske byer på den tid, og som gjorde, at mange børn døde af urent drikkevand. Brønden ved kirken er placeret i midten af fire stier, som tilsammen udgør et kors, og som symboliserer, at livets vand udsprang af korset. Ved brønden er det noget nær meditativt at sidde under lindetræerne og betragte de historiske huse og ikke mindst kirken.
 
Samme bygninger som for 225 år siden
Som det fremgår både af brøndene og byen i det hele taget, bygger Hernnhuterne godt og solidt, og restaureringsarbejdet laves på præcis samme måde som det oprindelige bygningsværk, så bygningerne fremstår på samme måde i dag som for 225 år siden. Et eksempel på dette kan man finde ved at se på vinduerne i Brødremenighedens Hotel, hvor kun enkelte dele er blevet skiftet ud i de gamle vinduer, og som ellers har holdt sig intakte i alle disse år.

Brødremenighed over hele verden

Hvad Brødremenigheden i Christiansfeld ellers angår, så er det en del af et verdensomspændende broderskab med byer og menigheder i mange lande. Brødremenigheden er fra 1415, da evangeliske mennesker i Böhmen og Mähren, som er det nuværende Tjekkiet, fandt sammen.  Den bærende evangeliske-lutherske frimenighed er ens uanset hvilken geografisk destination menigheden er beliggende i, og mange af byerne er bygget op nøjagtigt som den i Christiansfeld.
 
Lignende by i Sydafrika
Hvem tænker for eksempel på, at der i Sydafrika ligger der en by, som i sin plan er helt som den i Christiansfeld? Også byens centrale torv Prætoriustorvet har undergået en komplet fornyelse, ligesom det er en nydelse at gå rundt i byen og se skiltningen, hvor flere af dem repræsenterer den tids kunstværker. Christiansfeld har trods sin størrelse på kun små 5000 indbyggere, mange brands. Èt af dem er Hjerternes by, hvor hjerterne henviser til byens berømte honningkager. Når byfornyelsen er færdig i løbet af i år, vil Christiansfelds berømte honningkager igen få en markant plads i bybilledet
 
Supplement 11 07 15:
For den engagerede Christiansfeld besøgende er det en tanke værd, at alt i byen var indrettet, så menigheden kunne leve et fælles og enkelt liv i byen. Størstedelen af byens historiske huse er bevaret i dag, hvorfor byens værdier og gode håndværk stadig kan opleves i byens særlige atmosfære.
 
Værd at bemærke er tillige, at gravene på Gudsageren Kirkegård vender sådan, at afdødes ansigt vender mod øst, hvorfra man forventer Kristi genkomst. At alle grave er ens beror på et symbol om, at alle er lige.
 
Præsten er en af brødrene
Kirkepladsen er placeret i byens centrum og udformet som et kors med brønden med det livgivende vand placeret i midten. I selve kirken er der placs til ca. 1000 mennesker, og indretningen er præget af Brødremenighedens menneskesyn. Således er præsten ikke placeret højt på en prædikestol, for han er en af brødrene. Indretningen er spartansk og afspejler, at at det ikke er kirken, der er det hellige, men at det hellige findes i troen.
 
 
 
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk