Ture tips / "Christinero" ved Christiansfeld

"Christinero" ved Christiansfeld

 

Når der er Åben Have et sted, så er det oftest haveejeren, der vil vise sine samlinger frem. En Åben Have kan også være en have, der følger tidens trend, hvor det så kan være japanske haver, engelske haver, eller Provence haver, ejeren er inspireret af. Haven "Christinero" ved Christiansfeld er imidlertid en historisk have, der i sin oprindelige form var en romantisk have med lysthuse, to eremithytter med dukker, en savmølle samt et par små søer med springvand i. Da ”Christinero” er en offentlig Åben Have, er skiltningen ikke så omhyggelig som i andre historiske haver.”Christinero”, der blev anlagt af kammerherreinde Christina Fridericia von Holstein, levede i perioden 1741-1812. Hun byggede i haven en pavillon, som hun kaldte ”Mine Tanker”. Den står der endnu, og området er så bevaringsværdigt, at det blev fredet i 1945. De to søer med springvand er også bevaret, og hele haveanlægget har med tiden udviklet sig til en lille skov med mange gamle træer af flere forskellige arter. Omkring 80% af de gamle træer væltede i decemberstormen i 1999.”Christinero” blev fredet i 1945, ligesom Christina Fridericia von Holstein selv er begravet i højen foran kapellet. Brødremenigheden i Christiansfeld arvede ved hendes død Favrvrågård med Christinero. Det er i udpræget grad historiens vingesus, der gør ”Christinero” seværdig, hvor man så under turen selv kan gøre sig sine tanker om, hvilke tanker det var, kammerherreinde Christina Fridericia von Holstein bearbejdede
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk