Artikler med brod / Dengang en ubåd gjorde Kolding unik

Dengang en ubåd gjorde Kolding unik

  (Indsat 25 05 19) At tænke sig, at i midten af 90erme købte det dengang eksisterende Det Rullende Galleri af selveste ekspræsident Gorbatjov en ubåd..

Den stod i nogle år fra og med april 1996 nede ved Marina Syd med udsigt til både højhuse og lystsejlere. Den afstedkom bl. a. kommentarer som ”Sejl den ud på åbent hav og sænk den” eller ”sælg den til en skrothandler”, men kunne man løsrive sig fra disse fordomsbetragtninger, så lignede ubåden ofte et sceneri fra Baron Münchhausens eventyr.
 
Ubåd som aktiveringsprojekt
Ubåden var et aktiveringsprojekt for unge arbejdsløse, som skulle fungere som både aktiveringsprojekt, turistattraktion og symbol på fredelig sameksistens mellem øst og vest.

U 359, som ubåden hed, tilhørte Whisky V-klassen, og var bygget i 1950erne og havde muligvis patruljeret under Cuba-krisen. Den var 76 meter lang, havde plads til 58 mand og kunne medbringe 8 torpedoer med en sprængkraft på 20 kilo trotyl.
 
Koldinghus som turisteffekt
Som fredselement var ubåden en original måde for Kolding at gøre sig unik på, og det lykkedes da også for provinsbyen at blive landskendt. Vi har ellers været så vante med, at det kun var Koldinghus, det var ”tilladt” at bruge som effekt.  Læs også her Men med ubåden lykkedes det nok engang at slå fast, så er sagen jo en anden og det er det perspektiv, ubåden bør huskes for.
Blev brugt til bl. a. happenings, modeshows og kultkoncerter med bl. a. Savage Rose.
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk