Lokale seniorportrætter / Egon Pedersen NEKROLOG, død 12.4.19

Egon Pedersen NEKROLOG, død 12.4.19

 
 - På samme måde som ens bil skal have et årligt vedligeholdelsescheck, burde alle også få foretaget en irisanalyse en gang om året, så evt. sygdomme kan forebygges, sagde Egon Pedersen

(Redigeret 12 11 14) Fejler man et eller andet, går man til lægen og får ordineret smertestillende medicin. Det gør i mange tilfælde, at smerten forsvinder, hvorimod årsagen stadig befinder sig inde i kroppen. Er det så ydermere penicillin, man får ordineret af lægen, så kan det være, at smerten forsvinder, mens årsagen via penicillinen er kapslet inde i kroppen. Det er her, at heilpraktikerne går ind med ampuller og provokerer de isolerede stafylokokker, så de får gjort antistoffet mere virksomt, så sygdommen bogstaveligt talt bliver ophævet.
 
1500 patienter på et år
En af disse heilpraktikere er 75 årige Egon Pedersen, der på 30. år arbejder som heilpraktiker, og som fortsat har så stor glæde med det, at han i 2013 har haft omkring 1500 patienter. Disse mennesker har han behandlet udfra de sygdomme, han har kunnet spore hos patienter via dels en iris-analyse, dels ud fra alle hans homøopatiske ampuller. Et iris apparat kan spore i alt 120 sygdomme, fordi det i mange tilfælde kan afsløre nogle ubalancer i kroppen, som det etablerede behandlingssystem ikke kan registrere på deres måleapparater.
 
Stafylokokker og streptokokker
– Antallet af patienter er en smule flere, end jeg har haft før, og det skyldes nok, at jeg er flyttet ind til byen, så mine kunder har nemmere ved at besøge mig, siger han, der har klinik på Agtrupvej 51 B.
Men hvad er da det, du generelt kan, som det etablerede system ikke kan?
– Der hvor jeg ofte griber ind er, når patienter enten bliver immume overfor penicillin, eller har infektioner i kroppen. Da infektioner består af bakterierne stafylokokker og streptokokker, går vi ind med en ampul, hvor stafylokokken arbejder i lymfesystemet, og streptokokken i blodåresystemet.
- For at højne antistofferne i kroppen, går vi ind med homøapatisk medicin som udløser antistofferne og løfter immumforsvaret. - Når vi således både har et lymfesystem og et blodåresystem, så har vi indkredset hele kroppen, og både streptokokker og stafylokokker fortynder man med en mio gange sol + vand, siger Egon Pedersen og forklarer, at en virus infektion er det, der giver betændelse på nervebanerne
 
Om at genopbygge kroppen
Det lyder jo nærmest som om, at I som fagmænd har fundet de vises sten indenfor helbredelsesmetoder, men hvis du og dine heilpraktikerkolleger er så gode, hvorfor annoncerer eller informerer I så ikke mere med Jeres kunnen?
- Det er jo en udgift at annoncere, og da vores resultater fungerer så godt via mund til mund metoden, så lader vi det være ved det. Vi er også inde i en tid, hvor folk er meget interesseret i naturpræparater og foretrækker disse frem for den fabriksfremstillede medicin, og kan man så blive rask på en god måde, så foretrækker mange dette, hvor det ikke kun drejer sig om at få sin sygdom slået ned, siger Egon Pedersen, hvis behandlingsmetoder kunne se ud som om han opfatter sine klienters helbred som en helhed, han skal have til at gå op, når han behandler
 
Effekterne godt underbygget
– Desuden er effekten af vores midler så godt underbygget, at vi ikke behøver at annoncere bredt. Som sagt er Egon Pedersens to arbejdsredskaber homøopatien (homøopati betyder at genskabe immumforsvaret i kroppen, red.) og iris-analysen. I sit arbejdsliv har han tidligere haft klinikker i både Gøteborg og Madrid, ligesom det også var ham, der for år tilbage stod for Euro Helse Pyramide, der ligger ved byens nordøstlige del.
 
Homøopati siden slutningen af 1700 tallet
Homøopatien er græsk og betyder "lignende lidelse". Det betyder igen, at det, der fremkalder sygdom, kan også kurere sygdom ved at stimulere kroppen til at forsvare sig selv. Hele den helbredelsesfilosofi, der hører til, blev opfundet i 1796 af tyskeren Hahneman. Princippet i homoøapatien, der ingen bivirkninger har, går ud på, at et stof kan kurere de samme symptomer hos et sygt menneske, som det kan udløse hos en rask person. Egon er den første heilpraktiker i Danmark. Homoøpatien stammer fra naturen, fra blomster, planter, dyr og opdyrket virus. F. eks. bruger man røde myrer til at uddrive urinsyrer og andre syretilstande.
 
Slangegift til betændelse
Derudover bruger man slangegift til betændelse i hjerter, og søstjerner til ro og koncentration, Herhjemme er homøopatiens udbredelse forholdsvis begrænset, men hele denne livsopfattelse er udbredt i Spanien, Tyskland, England og Frankrig, og bare syd for grænsen findes der apoteker, der sælger homøopatisk medicin.
Tyskland er Europas største marked, og i og med, at der bliver flere og flere penge til rådighed til at forske, så bliver den alternative medicin hele tiden bedre og bedre. Hvad iris-analysen angår, så kan Egon på sin klinik ud fra irisbillederne hurtigt se, ikke alene hvad patienten fejler i dag, men også hvilke belastninger, ens krop har været ude for det meste af livet igennem, irisbilledet er endda i stand til at se, både hvad ens forældre har fejlet, ja ofte også ens bedsteforældre.
 
Irisbilledets betydning
Det er således irisbilledet, Egon betragter homøopatisk medicin udfra mottoet om, at ”med lignende skal man fordrive lignende”, og han har i mange år talt om ”retten til at være kronisk rask” contra det at være kronisk syg, underforstået at vi stort set alle går rundt med nogle ubalancer i kroppen, som forholdsvis enkelt kan afhjælpes, og som kunne give os nogle væsentligt bedre betingelser at fungere på.
Medio juli 2014 har Egon Pedersen anskaffet sig et nyt irisapparat, som kan forstørre irisbilledet 43 gange, hvor det gamle irisapparat kun kunne forstørre 16 gange. Forstørrelsen betyder, at Egon kan analysere hvert øjes blodårer langt skarpere, end han har kunnet tidligere, og dermed langt sikrere fortælle patienten om vedkommendes helbreds sammenhængskraft
 
Bilens og kroppens vedligehold
Egon har sin egen Top ti, der omfatter infektioner, mave- og tarmbesvær, allergier og hovedpiner, og hos ham kan man få et årligt check næsten ligesom med bilen, hvis man vil være ”godt kørende”. 75-årige Egon Pedersen har ellers dette tip til sin egen generation, der døjes med gigt:
- Mange lider af gigt i led og muskler. Nogle forsøger at motionere det væk, og motion kan da være godt for blodomløbet. Men homøopatisk kan man også gøre noget, for gigten skyldes syreophobning i blodårene, der er ”sandet til”.
- Skal man have syren ud af kroppen, fordi der er mindre plads til, at blodet kan strømme frit igennem, så kan man homøopatisk gribe ind, for at få giften ud af kroppen, og det har vi meget ud af.
- Hos lægerne får man næsten kun ordineret smertestillende midler, og det dækker ikke helt.
– En sygdom behøver ikke at være en fjende, som jeg ser det mange gange, så fører en sygdom os igennem nogle udviklinger, vi ikke var kommet igennem, hvis ikke vi var presset af sygdommen, hvor underbevidstheden jo tvinger os til at spørge os selv om hvad jeg kan gøre for at overleve. Ikke så sjældent er det under disse faser, at mange store beslutninger bliver taget.
– Så i stedet burde mange patienter betragte deres sygdom en konstruktiv partner, der skal bringe ubalance i balance
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk