Rocking Kolding / Godset som krumtap for regionens koncertudbud

Godset som krumtap for regionens koncertudbud

 
Hvis man er blot en lille smule musikfreak og er i besiddelse af en portion realitetsans, så kan det ikke undgås, at lokalpatriotismen bliver aktiveret, næsten hver gang, man er til koncert på Godset.
 
For så ved man, at langt de fleste kunstnere, der giver koncert, er de rigtige til tidspunktet samt til stedet.

At bruge ord som ”Lokalpatriot” og ”realitetssans” i.f.m. Godset, er slet ikke så fjern og for store ord at bruge, som ordlyden ellers kunne signalere.
 
Ser man Godset udfra et markedsmæssigt perspektiv, så er der måske alligevel noget om snakken?
 
Uhensigtsmæssighed
For allerede for en håndfuld år siden indså ledelsen af Godset det uhensigtsmæssige i at være regionens eneste spillested, der modtog tilskud. Derfor spurgte ledelsen regionsområdets andre spillesteder, om de ville være med i en samlet ordning, hvor alle takkede ja. I dag samarbejder Godset således med spillesteder og scener i både Haderslev, Middelfart, Vejle og Fredericia og Vejen kommuner.

De omfattes af Pitstop i Kolding, Bygningen i Vejle, Tøjhuset i Fredericia, Gram Slot i Gram, Månen i Haderslev,
Ungdomshuset Walker i Middelfart og Studio 73 i Vejen. Som om dette ikke er nok, er der en række andre scener, der har forbindelse med ovennævnte, f.eks. Ungdommens Hus i Fredericia, Værket i Vejle og Kvarterhuset i Kolding. Desuden er Jelling Festival og Kløften festival med i samarbejdet.

K1, K2 og K3 koncerter
Af alle disse spillesteder er Godset med sine næste 700 ståpladser det største. Bygningen i Vejle, Det bruunske Pakhus og Pitstop er med deres 116 ståpladser de næststørste spillesteder, og de mindste som f. eks. Aktivitetsmånen kan tilbyde 58 ståpladser.

Det er da også imponerende at læse Godsets virksomhedsplan, som står på deres hjemmeside, igennem.
Her opereres der f. eks. med K1, K2 og K3 koncerter. I K1 kategorien ”præsenteres publikum for artister fra det nationale, regionale og internationale vækstlag, hvis koncerter er af høj kunstnerisk værdi via artister der spiller eget materiale eller originale fortolkninger af eksisterende materiale. I K1 kategorien forestiller man sig op til 49 publikummer, og i 2018 som i 2017 er der planlagt 43 i denne kategori.
 
JAZZ6000s K2 koncerter
”Med koncerterne i kategorien K2 præsenteres publikum for et alsidigt udvalg af genrer og artister fra det nationale, regionale og internationale vækstlag. At bidrage til at artisten gennem flere koncerter udvikler sig selv og størrelsen på sit publikum. At lave koncerter med nyere jazz af høj kunstnerisk kvalitet”, står der i virksomhedsplanen, hvor man forestiller sig mellem 50 og op til 249 publikummer til hver koncert. Sidste år omfattede kategorien 77 koncerter og 78 i år.

”Med koncerterne i kategorien K3 præsenteres publikum for de største danske navne og internationale artister. Der er tale om mainstream og profilkoncerter der også tiltrækker et nyt publikum til Godset.” K3 koncerterne kan også foregå via eksterne samarbejdspartnere, hvor det er muligt.” fortsættes der i Virksomhedsplanen, hvori man forestiller sig fra 250 publikummer og opefter.
 
Kapacitetsmæssig opdeling
– Det hele er en kapacitetsmæssig opdeling, som Statens Kunstfond vurderer os på og beder os om at iagttage, når vi booker musik. Det er for at sikre sig, at vi bevidst booker ”små” navne, smalle genrer og vækstlag, siger Christian Haugk, der er daglig leder af Godset.
”Et regionalt spillested er i øvrigt en statsanerkendt spillestedsmodel, der med baggrund i en aftale med Statens Kunstfonds Musikudvalg, bl.a. skal præsentere rytmiske koncerter i forskellige genrer og i en bredde der sikrer både vækstlagskoncerter, mellemstore bands og større anerkendte artister. Herudover skal det regionale spillested bidrage til at udvikle de rytmiske musikmiljøer, arbejde med talentudvikling og skabe samarbejder mellem kommuner og scener”, hedder det videre i Virksomhedsplanen.
 
Trekantsområdet stærkt på rytmisk musik
- Det er en fornøjelse at være en del af et stærkt musikalsk fællesskab, der bidrager til mérværdi for både det enkelte spillested og for publikum, slutter Christian Haugk på vegne af de 10 forskellige scener, sammen med Anders Hess, der er Leder af Bygningen i Vejle, og Helle Lillethorup, der er daglig ansvarlig for Tøjhuset og Ungdommens Hus i Fredericia. 

”Et samarbejde der bygger bro mellem koncertarrangører i Trekantområdets kommuner giver rigtig god mening og udover værdien af samarbejdet i forhold til koncerter og udvikling af musikmiljøerne også i Fredericia og Vejle Kommuner, så er det oplagt – både internt mellem koncertarrangørerne i kommunerne og eksternt med de andre scener i de øvrige kommuner, at bruge samarbejdet til både det praktiske samarbejde, videndeling og netværk”.
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk