Ture tips / ”Havudsigt” som nyt vartegn i Haderslev

”Havudsigt” som nyt vartegn i Haderslev

 28 09 13: Kulturen og oplevelsestrenden er nogle af de elementer, der i disse år får større danske havne til at skifte ham fra erhverv til mere rekreative områder. I den sidste weekend af september 2013 var det Haderslev Havn, der kom på landkortet, da en ”sixpack” silo blev omdannet fra sit indhold af korn til fremover under titlen ”Havudsigt” at fremstå forklædt som Danmarks største vægmaleri og have den højeste klatrevæg. Vægmaleriet, der for næsten en mio kroner fra hhv. Haderslev Kommune og Statens Kunstfond, har fået den i Danmark boende franskportugisiske kunstner Victor Ash til at lave et motiv, hvor det er havets dyr, der kigger på tilskuerne, hvorved han håber på ”at kunne pirke til menneskets fremmedgjorte forhold til naturen”.

Silo som historisk bindeled
Det er ikke kun havnen og bæltet længere ude, ”Havudsigt” får udsigt til, også en kommende skaterpark, kaldt ”The Street Dome” er nogle af de elementer, havnens brugere vil kunne boltre sig ved i det nye bymiljø, som kommunen i sin iver for at være med på tidens trend kalder en ”aktivitetshalvø”. At rekreativiteten fremover vil få gode kår på Haderslev Havn, antydedes allerede nogle dage efter, da VUC åbnede en ny kæmpeskole få hundrede meter fra ”Havudsigt”. Det er dog næppe alle borgere, der er lige tilfredse med ”Havudsigt”, hvor beboerne i den vestlige del af boligselskabet ”Søslangen” fortsat får skæmmet deres udsigt over Haderslev Fjord ganske betragteligt, selvom ”Sixpact” siloen tidligere har bestået af flere siloer. Til gengæld kan hele byen glæde sig over, at en udtryksløs silo nu via sin dekoration får mulighed for at minde borgerne om sin tidligere historiske betydning som bindeled mellem det omgivende land og den store verden  
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk