Artikler med brod / Luftkaptajnen og de Asatroende

Luftkaptajnen og de Asatroende

Bragt i Kolding Ugeavis jan 13:

Comeback for en religion, der var den herskende indtil for 1000 år siden?

Når man i filmen Midt om Natten ser Kim Larsen og Erik Clausen som børn blande blod, er det - udover bunker af børnebøger - kun ét eksempel på blodsblandingens stærke rituelle kraft. Blodsblandingen, der handler om den højeste grad af forbundethed, betyder for de to, der blander blod, at de herefter agerer, som var de søskende. Samtidig er det en af de mest forpligtende måder, som Asatroende kan indgå alliancer på, og et af mange eksempler på de ritualer, Asatroen er så fyldt af. I gammel tid blev alliancer, som omfattede blodsblanding som oftest indgøet mellem stormænd, som ønsker at indgå en ubrydelig pagt, og at bryde løfte eller en pagt var på de tider ensbetydende med tab af ære og respekt. Om netop Asatroen har den lokale Janne Aziza Holt, der i sit civile liv er både luftkaptajn og HR og Sales Manager samt foredragsholder, skribent og forfatter, netop udgivet en bog, der hedder ”Hil Thor Hil Odin – Version 2.0”, Bogen fortæller om hendes år med Asatroen. Aziza kendes i forvejen af adskillige koldingensere, idet det er hende, der også står bag den årlige Oriental Dance Festival Denmark, som årligt finder sted oppe på Kolding Teater. 
At Aziza stiftede bekendtskab med Asatroen foregik nærmest ved en tilfældighed:
- Da jeg først i september 2011 var på vej fra Sjælland mod Jylland kom jeg igennem Odense, der da holdt Kulturnat. Ved en ølbar mødte jeg en stor mand, som bar en T-shirt med påskriften ”Odin styrer stadig”, og da jeg af natur er en nysgerrig sjæl, indledte jeg en snak med ham, hvor jeg fandt ud af, at han var Asatroende og formand for det lokale fynske Uias Blótlaug. Et par timers snak senere blev Aziza inviteret med til det kommende efterårs-jævndøgnsblót som hans gæst, og dette blev starten på et vildt og turbulent år i Azizas liv, som indeholdt mødet med en både ny og gammel religion, men også mødet med en række spændende mennesker, som alle tilhørte de Asatroende.
Som noget helt specielt fik jeg lov til at fotografere under rituelaernalle de Asatroende, så det er vistnok første gang de Asatroende accepterer dette. Da folk efterfølgende fik billederne, var de begejstrede, for eksisterer jo ikke billeder af ritualer, så blev en aftale, at jeg skulle have lov til at fotografere et helt års forløb i Ulias Blótlaug 
– Jeg kom til at møde nogle fra de andre blótlaug, hvor jeg ligeledes deltog i ritualer, så jeg besluttede at bruge et år på at gennemtrawle det danske Asa troende miljø. Jeg systematiserede indsamling af de Asatroendes tanker omkring troen, Guderne Thor, Odin, Freja m. fl., livet, døden efter livet samt visioner for Asatroen. Materialet blev indsamlet med henblik på dokumentation af en ny eller gammel religions relancering 1000 år efter at den oprindeligt forsvandt. Da en så sagde, at det var en skam, at det materiale ikke var tilgængeligt for alle, førte det til denne 313 sider lange bog, der indeholder beskrivelse af omkring 30 ritualer samt interviews med 25 Asa troende.
Nogle af ritualerne er f. eks. håndfæstning, også kendt som bryllup, rituel sex og dyreofring. I gammel tid tog et bryllup mindst tre dage, og forskellen fra de kristnes bryllup og så det ritual, de Asatroende udfører er, at eden aflægger man overfor hinanden og altså ikke guderne. I bogen gøres der meget ud af begrebet rituel sex, hvor forfatteren pirres af de vedholdende rygter, der gik i miljøet om, at rituel sex skulle være en del af praksis i nutidens Asatro. Her lykkes det for Aziza at finde frem til en række personer, der havde medvirket til det.                                                                                         
 
Dogmefravær
– I en religion, som er karakteriseret ved fraværet af forbud, påbud, frelse og fortabelse, ville det være naturligt at finde et hedonistisk eller i det mindste frigjort og naturligt forhold til seksualitet, mener Aziza.Men de tanker, de medvirkende delagtiggør hende i, viser, hvor dybt de kristne moralværdier alligevel stikker, selv i nutidens hedninge, hvorfor rituel sex ikke er særlig udbredt. Når Aziza vælger at videreformidle de Asatroendes erfaringer, er det for at få alle sider af Asatroen frem, hvor fællesnævneren for ritualerne er, at de handler om at sikre eller fremme frugtbarheden samt støtte årets cykliske gang. Her siger en i bogen, at der siden jernalderen hos bønderne har været tradition for, at bondemanden skulle have samleje med sin kone eller en frille på marken for at sikre frugtbarhed og vækst, inden der blev sået.
Det pudsige er, at der ikke er to Asatroende, der har samme tolkning af Asa troen. Nogle tror fuldt og fast på, at guderne er bevidstheder, så man kan kommunikere med, nogle at det er naturkræfter, mens andre mener, at det er kræfter inde i en selv, man kalder på, hvis man f. eks. har brug for at tage en vigtig beslutning.
 
Asatroende og fortidsminder
– Ellers så er de Asatroende mennesker som mødes forskellige steder, typiske omkring fortidsminder som gravhøje og dyrker deres Guder. Jels Vikingespil havde en lille gruppering, fortsætter Aziza, der i et af spillene havde rollen som Dødsrigets Herskerinde
- Det er da også enestående, set i et verdenshistorisk perspektiv, at en religion forsvinder fra overfladen, men den har måske levet et tilbagetrukkent liv, og så ”genopstår”. Asatroen har jo været den herskende religion herhjemme fra bronzealderen og til ca. år 1000. Jeg tror, at Asatroen vil vokse igen, fordi mange sætter spørgsmålstegn ved folkekirken, samtidig med, at islam har fået så fremtrædende én plads, i hvert fald i.f.t. medierne
Udover din nysgerrighed, hvad har så været drivkraften for hele dette arbejde?
- Jeg har tidligere skrevet en bog om mytologier i Mellemøsten, men ellers så har alt, hvad der foregår inde i menneskers hoveder, min grundlæggende interesse. Jeg er en analytisk sjæl, der stiller mig ude på sidelinjen og tager billeder og ser, hvad der sker. Når jeg så som med de Asatroende får chancen, så siger jeg til mig selv ”go for it”
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk