Artikler med brod / Klimaanlægget et miniparadis

Klimaanlægget et miniparadis


(indsat 04 11 18)Om ikke i min generations tid, så ihvertfald omkring 2050, vil vandet, p. gr. af klimaændringer, få en afgørende betydning. Nogle af fremtidsperspektiverne er søgt anskueliggjort i det klimaanlæg, der er blevet bygget i den gamle forsømte Byparken på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Ndr. Ringvej.
Mange kan sikkert huske, hvordan det gyngede, da Byparken for en halv snes år tilbage lagde græs til Open Air koncerter, og et stykke tid før de også 1. maj-møder.
 
Kaffe på Klimapavillonen
Men nye tider, nye skikke, og nu er Byparken forvandlet til et rekreativt område med kuperet terræn og en Klimapavillon på søkanten, hvor man kan slå sig med madpakke og kaffe.
Tanken er nemlig, at når der i fremtiden kommer anselige regnvandsmængder, så kan det 4300 kubikmeter store regnvandsbassin komme til at danne voldgrav omkring den lille kvadratmetersnes ø inde i midten af parken. Indenfor den næste halve snes år kan man nøjes med at nyde det nederste stenomgivende vandløb og dets fletstrømme, som foreløbig er skabt i et samarbejde mellem Blue Kolding og Kolding Kommune.

Minianlæg muligvis på vej
Hvis der kommer fondspenge, så vil der blive etableret flere minianlæg. F. eks, Dalscenen ved siden af Klimapavillonen, som er tænkt bygget udover vandløbene, og med siddepladser, som går helt op til Klimapavillonen. Der er også Engen, som kommer til at ligge på øen, Sivskoven, hvis placering bliver længst mod syd, og med Urtebræmmen som nabo.
For at dette kan lade sig gøre, har man under jorden gravet et rørsystem, der leder vandet til og fra bassinet, så det i fremtiden er med til at sikre Kolding midtby mod oversvømmelser, når der er skybrud og kraftig regn.
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk