Forsiden / Klimapavillonen og fremtidens vand

Klimapavillonen og fremtidens vand

Check selv Klimapavillonens gulvhøjde på 90 cm og få en fornemmelse af fremtidens vandhøjde

Der er dem, der bekymrer sig om fremtidens vand, og så er der dem, der ser mulighederne.

F. eks. den i april 2017 indviede Klimapavillon i Byparken Øst, der umiddelbart kan virke både overdådig, prangende og overdimensioneret i forhold til dens funktion.
Men i fremtiden får vi mere og mere vand, skiftende fra de nuværende 800 mm pr. m2, hvilket er 100 mm mere end for 150 år siden, til nogle endnu større mængder i fremtiden.

Vand gennem pavillonen
Faktisk så er et af formålene med Klimapavillonen at anskueliggøre vandmængden, idet ”kanten af bassinet kommer til at gå gennem pavillonen (hvor gulvhøjden er 90 cm over græsniveau, red.) og de har dermed samme højde. Vandets makshøjde vil dog aldrig nå ind i pavillonen eller løbe over, siger Sanne Munk, der er klimatilpasningskoordinator ved Kolding Kommune.

Denne information supplerer Merete Valbak, der er afdelingsleder ved Kolding Kommunes Klima og Børedygtighed, med dette billedeksempel:

Intet vand permanent
- Det bliver ikke sådan, at vandet kommer til at stå i den højde permanent. Det vil ikke være fyldt ret tit, og det er kun ved større regnhændelser, at vandet ledes ind i området. - Vandet kommer aldrig til at nå gulvhøjden. Der kommer en styring, der sikre at der ikke lukkes mere vand ind end der er plads til.

Naturopdagelser
Dette er et eksempel på, hvordan Klimapavillonen kommenterer regnvandssituationen i fremtiden, men den vil også fokusere på klimatilpasning og naturgenopretning via naturformidling, leg og bevægelse. Derudover vil man i fremtiden via klimakorridorer håndtere regnvandet på overfladen ved hjælp af kontrollerede oversvømmelser

For overordnet handler det om at få børn, unge og voksne til at gå på opdagelse i byens nære naturomgivelser.
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk