Artikler med brod / Koldings dansende blomster

Koldings dansende blomster

 
(indsat 10 04 17) Det er så herligt, når en stor hvid gavl får påmonteret nogle blomstermotiver,
der frisker op på såvel gavlen, men også på atmosfæren i hele nærområdet.

Gavlen står ved indgangen til Graacksvej, som i denne anledning i den medfølgende pjece er forfremmet til ”erindringsgade”, kan ses nogle hundrede meter tilbage til
toppen af Fredericiagade, og vil således præge trafikken på den travle gade, ligesom beboerne dagligt kan glædes over at svinge ind på den lille sidevej til et åndehul fra byens fortravlede puls.

Gode fortællinger
”Dansende blomster”, som gavlkunsten hedder, er lavet af Heinrich Hans Andreas Graack, som Graacksvej er opkaldt efter. Projektet er betalt af stedets beboerforening ”Tre-i-en” i samarbejde med skulptur Henrik Fischer, Koldings Kommunes Bydelspulje, et malerfirma og et stilladsudlejningsfirma.
”Ofte er det sådan, at hvis et navn falder sammen med gode fortællinger, så kan vi godt lide navnet, og sådan ar det med Graacksvej, hedder det i den fornemme pjece, der er udgivet i.f.m. den fernisering, der blev afholdt i begyndelsen af marts 2017.

En god Behandling
En del af fortællingen om Heinrich Hans Andreas Graack indeholder den udtalelse, Graack kom med i et interview i Kolding Folkeblad i januar 1930, og hvor han om det at søge arbejde bl. a. sagde: - Man skulle bære sig ad på en bestemt måde. Stokken i Haanden, tre Knapper lukket i Jakken og tre Slag paa Døren.

Høflighedsformular i Døren
Når der blev lukket op. Skulde der siges en ganske bestemt Høflighedsformular, og var al dette i Orden, saa var man sikker på en god Behandling. - Selv om man ingen Plads kunne faa, fik man Mad med Snaps, og naar man drog bort og afleverede en lignende lang ordret Afskedsfrase, fik man en lille Rejseskilling med paa Vejen.

Hatten af for alle de involveredes initiativ, måtte det inspirere andre bydele i Kolding med noget historik eller noget erindringskunst.
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk