Ture tips / Koldings sidste stihemmelighed?

Koldings sidste stihemmelighed?

 
 Fra platformen ude ved ved Kolding Å er der denne prægtige udsigt helt ud til Harte.
 
I næsten to år har en stor platform stået ubrugt ude ved Kolding Å, hvor den både har være hegnet ind for de, der kunne finde på at indtage den, men også godt beskyttet for offentligheden via de mange oversvømmelser, åen er plaget af to trediedele af året.
Men nu lysner det for de spadserende og cyklister, der en gang imellem runder Plovfuren, og på den måde kommer forbi seværdigheden, for her i slutningen af maj måned arbejder man på at færdiggøre den, så alle kan få fornøjelse af den.
 
Udsigt til Harte
Den rebstige, man først skulle kravle op af for at komme op på platformen, er fornylig blevet erstattet af en trappe, ligesom der er ved at blive anlagt grussti, der strækker sig fra kolågen ude nær Sdr. Ringgade, og så løber over en lille bro, langs med åen, forbi to andre platforme, inden man kommer hen til den store platform, der fra sit dæk har udsigt over træningsbanerne, og hvor man kan skimte Alpedalen i baggrunden.
 
Nærkontakt med naturen
For stientusiaster er der næppe mange andre ruter i Kolding, hvor man kommer så meget i nærkontakt med naturen. Dels kan fra stien få et smugkik på, hvordan Aalykkegades beboere indretter deres åpladser, dels emmer det af lege – og opholdsmuligheder ved de to platforme, man kommer forbi, inden stien ender ved den store udsigtsplatform.
 
 Åhus ved Aalykkegade 31
Åens vitale liv
Åens vitale liv kommer for alvor til sin ret, både på vand og i land, hvor væltede træer både sætter sin egen dagsorden for stitrafikken, men også fortæller historien om det dyre- og planteliv, der gradvist overtager træets liv, mens det langsomt forvitrer.
Jo tættere man er på kolågen, desto mere kan man høre storbytrafikken, mens lydene ude på stien en gang imellem flænses igennem af togene, der tordner forbi nogle hundrede meter længere oppe.
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk