Ture tips / Midlertidig arealanvendelse i Fredericia

Midlertidig arealanvendelse i Fredericia

 En kirke, et tempel og en moské i legestørrelse udgør en af bestanddelene i Midlertidig Arealanvendelse i Fredericia C

 At kalde et område for ”Midlertidig Arealanvendelse” vidner om et skrivebordsprojekt, hvor ophavsmændene dydigt har kæmpet for at nedtone de realiteter, som arealet på et 20 hektar stort havneareal i Fredericia faktisk udgør. Endda med en udsigt, der i al sin maleriske widescreen har Lillebælt i forgrunden og Lillebæltsbroen i baggrunden. Med et perspektiv på 20 – 25 år inden en ny bydel kunne været en realitet på stedet, måtte der gøres noget på grunden, hvor kemifabrikken Kemira tidligere lå. Derfor gik Fredericia Kommune i samarbejde med Realdania By og etablerede et byrum, der for den nette sum af næsten 14 mio kr. hedder Midlertidig Arealanvendelse.

Legebro mellem tro
Det indeholder bl. a. en stor skaterbane, en legeplads med tre huse udformet som et tempel, en kirke og en moske. I området er der også sand og beachvolley, ligesom store træer i plantekummer med hjul understreger midlertidigheden. Derudover består området af bredbladede kæmpetidsler, et bjerg af europaller og millioner af blåmuslingeskaller. Men også en flisebelægning med en masse pudsige snoninger og en asfalt, der ser ud, som om den bare venter på enten at blive fjernet eller blive dækket til af ukrudt.
I clinch med naturen
Befinder man sig på området, der ligger for enden af Prinsessegade, skal man tage sine kritiske briller af og i stedet iføre sig sit indre legebarn, der går i clinch med naturens orden  
Mange steder er der dog en plan med tilrettelæggelsen, f. eks. stikker der orange nylonnet op af jorden i kanterne mellem græs, gult sand og brun jord, som fortæller, at mange klumper af natur tilsammen danner et hele, og som altså er rullet ud over havnearealet. Overordnet set går by, historie, leg og natur sammen i en symbiose, der på en gang er tilfældigt og tilrettelagt. Hele arealanvendelsen bygger på en økologisk, socialt og økonomisk tankegang, hvor planlægerne sandsynligvis har arbejdet på, at anlægget helt ikke må blive for stor en succes, for så svinder mulighederne for senere at kunne få noget økonomisk givtigt ud af området. Det er nemlig tanken, at der senere etableres kanaler i bydelen, der kommer til at hedde Fredericia C. Efter at have nydt arealet ”live” sidder man med forestillinger om, hvad fredagsbaren på Arkitektskolen, muligvis i en halvbrandert, kunne have omformuleret arealets titel til?

  

Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk