Artikler med brod / Modne mænd som bogtrend

Modne mænd som bogtrend

For bare en sæson siden tilhørte mændene over 60 en næsten gemt og glemt race,
der ofte blev sammenlignet med de to knotne mænd på balkonen i Muppet Show.
Men i denne sæson bliver der pludselig sat fokus på os (selv runder jeg snart de 70), for i det der bliver flere og flere af os, udgør vi et helt proletariat. Og i dette lys er der udgivet en lille håndfuld bøger som ”Den store bog for halvgamle mænd”, ”Håndbog for halvgamle mænd”, ”Halvgamle mænd i deres bedste alder” samt ”Modne mænd om livets patina”.
”Den STORE håndbog for halvgamle mænd” er en opsamling af ”Håndbog for halvgamle mænd og ”Halvgamle mænd i deres bedste alder.” Disse bøgers scoop er deres brokkeregistre, som er så omfattende, at de ligefrem udgør et leksikon. Men man kan også grine af beskrivelserne af de halvgamle mandetyper og deres koner, samt de gode ideer til, hvordan man hævner sig på platugler og offentlige og halvoffentlige myndigheder.

Mandebibel
Hvor de tre førstnævnte bøger næsten til overflod koketterer med alderens fortrædeligheder så placerer ”Modne mænd samtaler om livets patina” sig i den modsatte grøft, idet den nærmest udgør en bibel for dens målgruppe
For her skal vi ikke længere næsten undskylde vores dåbsattests fakta, tværtimod kan vi godt dele ud af vores erfaringer, måske ligefrem prale af vores mentale færdigheder
I ”Modne mænd samtaler om livets patina” interviewer forfatteren Bo Østlund 24 kendte mænd som f. eks. politikere, kunstnere, skuespillere og musikere. Følles for dem alle er, at de er vante til at være på, og derfor bliver nødt til at reflektere over livets udfordringer.
 
60 årige med en 40årig hjerne
Bedst efter min mening er musikeren Allan Olsen, der et sted siger, at ”efterhånden er det jo sådan, at hvis man er over 30, og siger noget fornuftigt, så er man en sur gammel mand fra Jylland, ikke?”, et andet sted ”Vores problem som 60 årige er, at vi bærer rundt på en hjerne, der er 40 i en krop, der bliver ældre” samt ”Først eller lidt i 40erne, hvor jeg følge mig uddannet som menneske. Ikke færdiguddannet, men jeg havde lært grundbegreberne i spillet at kende”
Lidt i samme boldgade reflekterer Tor Nørretranders: ”Det er ikke mig, der bliver 60. Det er 60, der bliver mig.”
 
Ang ordentlighed
Noget mere nede på jorden siger Henrik Dam Kristensen ”Jeg vil helt banalt gerne huskes for det, man kan kalde ordentlighed”, hvor Lars Muhl til gengæld filosoferer over begrebet spiritualitet, idet han siger:
”Spiritualitet er netop at kunne forholde sig til virkeligheden, som den er at vi turde se den og gå den i møde, for at kunne forvandle den. Omvendt kreerer man bare skygger, Alt det, man ikke vil se, og ikke bryder sig om, det er skygger. Så jo mere, man begynder at flirte med det spirituelle, og så allivel ikke tør tage konsekvensen, jo flere skygger og støj er der bliver der kreeret.”
 
Kvalitet og salgbarhed
Skuespilleren Flemming Jensen siger:
”Tidligere spurgte vi: er det her i orden? Er det her rigtigt? Er det her anstændigt? Er det fint? Er det smukt? Er det kvalitet? Men nu er det blevet erstattet af en eneste sætning: Kan det sælges? Og her gælder uanset, Det er min helt personlige tese, at det skyldes den markedsøkonomiske tænkning, der virkelig tog fat i nullerne. Den udsletter alle de etiske og moralske ting, vi havde tidligere. De ideelle tanker, kvalitetstankerne, bliver overruled af det, man kalder ”den nødvendige politik” som i virkeligheden bare er et spørgsmål om at kunne tælle.”
 
Også Morten Grundvalds livsiagttagelse skal med her: ”Følsomheden sover i ske med kreativiteten. Den er uundværlig, den er både himmel og helvede. Du kan ikke komme af med den, og du kan ikke undvære den.”
Man kan kun glæde sig over, at denne bogstrøm er med til at give mændenes tredie alder en tiltrængt debatskabende og kulturel identitet. Ikke bare for de implicerede mænds skyld, men også for samfundsordenens skyld generelt. Måske der endda kan blive tale om, at ældrebyrden kan blive erstattet af seniorpower?
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk