Ture tips / Oplev glemt land fra gangbro

Oplev glemt land fra gangbro

 Starten af broen ligger lige ved siden af træningsbanerne og dedn store bro over åen
 
(indsat 08 10 17) Set fra et kort, så danner landområdet mellem Koldings nuværende Å og så Gammelå en halvø.

I lighed med andre danske åløbs historier blev også Kolding Å for år tilbage udlignet for at udbedre åens gennemstrømning, hvorved Gammelå mere eller mindre hensank i glemsel, hvorfor området mellem de to vandløb nærmest fik status af ingenmandsland. Dog med den tilføjelse, at man på nogle ture hen langs stien kan støre på noget græssende kvæg.
 
 Man føler næsten, at man går på vandet, når der er oversvømmelser ude i ådalen
 
Men som et delelement i Harteværkets udviklingsproces som museum, opstår der flere og flere oplevelseselementer omkring Kolding Å, hvor broen overtil halvøens glemte land altså er et af dem.
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk