Artikler med brod / Romantikken sidst i 30erne (aug 2013)

Romantikken sidst i 30erne (aug 2013)

 Stillingsbeskrivelse i datidens avis

Da en af min hjemmesides missioner er at engagere sig ved nutidens livsvilkår, så kunne jeg ikke undgå at dvæle noget over min farfars udsagn. Han havde sin storhedstid i slutningen af 30erne, hvor han var stiftsprovst i Ribe Domkirke, men i alle årene har en venlig dame samlet hans taler, som de er blevet refereret i datidens aviser, hvor man i sproget skrev alle navneord med stort. Da damen ad tilfældighedens vej stødte på mit navn, sendte hun mig sin scrapbog om Carl Arnold Riisgaard, som hun med årene havde fået samlet sammen. Om ægteskabet contra kammeratskabet sagde min farfar flg.:
 
Forvandlingstegn
”Et Forvandlingstegn er, at de hidtidige Støtter for Samfundet: Ægteskabets Hellighed og Hjemmene, er ikke Støtter nu mere. Nu kan man derimod tale om Kammeratskabets Hellighed. Brud på Ægteskabet tolereres, men Brud på Kammeratskabet bæres der ikke over med”. Senere hen i sin tale uddybede han det med: ”I gamle dage var Ægteskabet og Hjemmene Samfundets Støtter. Ægteskabet er ikke så helligt mere og Hjemmene er i Opløsning af mange forskellige grunde.
 
Efterkrigsfænomen
Kammeratægtekabet er et Efterkrigsfænomen: man taler om det hellige Kammeratskab i Stedet for det hellige Ægteskab” Om den tids tanker sagde han f. eks. ”Man siger, at nye Tider skaber nye Tanker. Er det rigtigt? Er det ikke snarere sådan, at det er de gamle Tanker, der får nye Klæder paa. Kan der i det hele taget Tænkes nye Tanker, eller er ikke alle Menneskelivets Spørgsmaal gennemtænkte fra de gamle Grækere til de moderne filosoffer om og om igen? En mærkværdig Dunkelhed og Uklarhed præger den unge kritiske Slægts Tale og Tanker. Hvem kan finde til bunds? Er det nye Tanker, de møder med, er de i hvert fald ikke bedre end de gamle. Den kritiske Slægt mangler Enfold; men det skyldes maaske, at den er opvokset under Teknikens Vidundere.
 
Styrkende Kildevæld
Teknikken er snild og sindrig – lige det modsatte af enfold. Kritik plus Uklarhed plus manglende enfold giver altid Svaghed. Intet af det indeholder opbyggende Evne eller skabende Kraft. Man kan ikke fra den Kante vente styrkende Kildevæld” Også om det materielle og det at sætte folk i bås havde min farfar sine holdninger: ”vi er vist noget materielt Anlagte – det kan måske til Dels undskyldes, fordi vi fremstiller så uhyre meget Mad. Endelig finder jeg, at vi Danske er så ”baasebestemte” – og de ter næsten umulig at få ”Baasen” skiftet. Se blot, hvor de politisk svinger i england! ”Baasene” gælder hos os i Politik, men også indenfor de kirkelige Retninger. ”Baasene” gør, at vi er så kritiske mod hinanden – har en Mand ti gode egenskaber og én dårlig, så kan De være sikker på, at det er den ene, der tales om”.
 
Romantik anno 1935
Begrebet enfoldighed har altid været omdiskuteret, hvor min farfar sagde, at ”enfold er også et Ord, der er gået ud af kurs. Men det betyder jo, at man af Sind er enkel og lige til, ikke foldet mere end én Gang sammen, altså kun én Fold. Det Ord findes næsten ikke mere.” Om Amerika som supermagt havde han denne holdning: ”Amerika har vokset sig stor og er en Fare for Evropa, som Økonomisk er i Lommen på amerika. Pengene regerer Verden. Under Forvandlingens Lov er Verden blevet så lille, - afstandene betyder kun saa lidt Rummet ej heller – Forvandlingen sker hver dag.” Endelig talte min farfar således om romantikken: ”romantik lyder nu også noget fremmed. Romantik er Tro paa en usynlig Verden Goethe, den største af alle Romantikkens digtere siger, at den synlige Verden kun er Billeder af det usynlige. Nu er det ganske omvendt. Nu er den synlige Verden den bestemmende. Kun det, vi kan tage og føle på, kan iagttage, er virkelighed”

 

 

 

 

Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk