Artikler med brod / Samtalesaloner contra brokkefora

Samtalesaloner contra brokkefora


Ny trend sørger for vedkommende samtaler
 
Hvor Dan Tùrell hyldede hverdagen på nummeret ”Holder af hverdagen” sang TV2 fra den modsatte grøft ”Brokkesangen”. Begge sange repræsenterer hver sin indstilling til det at være sammen, hvor den menneskelige ensomhed lurer i kulissen ved ”Brokkesangen”. En ny trend giver nu os alle sammen en mulighed for evt. at komme ud af ensomheden, og det er samtalesalonen. ”Officielt” har samtalesalonen eksisteret siden 2010, hvor det var Nadja Pass og Andreas Lloyd fra samfundslaboratoriet Borgerlyst, der introducerede den. Det foregik ved månedlige åbne saloner, men trenden, der heldigvis er så indlysende, at hvis mennesker vil hinanden, så kan de selv arrangere den, hvorfor den har kørt sit eget løb med aflæggere overalt i landet og ind i alle mulige sammenhænge.

Kun fantasien sætter grænser for samtaleindhold
I princippet er det kun fantasien der sætter grænser op for, hvad man kan snakke om, men i informationsmaterialet nævnes der f. eks. ”hverdage”, ”alder”, ”drømme” og ”kredsløb”. I hverdagsgruppen kan man diskutere, hvordan vi hver især vælger at leve og prioritere. Hvordan får vi arbejdslivet, familielivet, sociallivet og økonomien til at hænge sammen, og hvordan undgår vi, at hverdagen bare bliver trædesten eller hvordan får vi det lille ekstra overskud i hverdagen, der giver os mod på at engagere os lidt mere i samfundet eller gøre mere for andre?
 
Snak om alder
I en samtalesalon om alder kan man muligvis snakke sammen på tværs af aldre og finde ud af, hvor fællestrækkene ligger, hvor opstår generationskløfterne, og hvordan bygger vi bro mellem aldersgrupperne? Eller man kan i en aldergruppe med jævnaldrende diskutere livet efter arbejdslivet og hvordan man i øvrigt håndterer det. Og i drømmegruppen kan deltagerne diskutere sig frem til drømme, en hverdag, et bedre samfund eller en bedre verden. Endelig kan man i kredsløbsgruppen få bearbejdet sine kriser

Minder om selvhjælpsgrupper
Som princip kan samtalesalonerne minde om dé gamle selvhjælpsgrupper, hvis overskrift f. eks. var ”personlig udvikling”. I nogle tilfælde havde selvhjælpsgrupperne en igangsætter med, der sørgede for, at deltagerne fik ordet, når de havde behov for det, hvorved de undgik, at nogle deltagere om til at fylde for meget i billedet. I mange selvhjælpsgrupper brugte kan også farvede kort, hvor de mest undselige deltagere kunne få et hvidt kort, hvis de øvrige deltagers syntes, at de ikke kom nok til orde, og hvor modsat de mest talende deltagere kunne få et rødt kort, hvis andre oplevede dem for aggressive.
 
God inspiration
Er man som borger fortrolig med samtalens kunst, er det interessant at iagttage samtalesaloninitiativet, og som man med garanti kan blive inspireret af til sin næste gode snak. Samtalesaloner er en god anledning til at få vendt verdenssituationen med nogen, der tænker helt anderledes end en selv. Her lytter man åbent og oprigtigt til hinanden, uden at ane, hvor hinanden står politisk og får indblik i, hvorfor andre tænker, handler og stemmer som de gør. I en sådan samtale kan man diskutere sig frem til, hvilket samfund vi gerne vil have, og hvornår vi kan nå dertil.
 
Samtalesaloner og cafebesøg
Samtalesaloner, der kan minde om en hyggelig aften på en cafe, er opstartet for at styrke borgernes egen handlekraft i hverdagen. Derfor er der selvfølgelig også mange af vores samtalesaloner, der handler om, hvordan man kommer fra tanke til handling. Forskellen på et cafebesøg og en samtalesalon er, at man ved sidstnævnte situation sagtens kan møde op alene, hvor salonværterne så sørger for, at du kommer i snak med de andre spændende gæster uden at skulle bruge tid på at spørge “Nå, hvad laver du så”.

Spørgsmål som oplæg
Til hver salon får deltagerne udleveret nogle spørgsmål, som de så kan snakke ud fra og forhåbentlig finde nye perspektiver med hinanden og livet. Disse samtalemenuer egner sig godt til bare at printe ud og tage med til vennemiddagen, jule-/påskefrokosten, teambuildingturen, polterabenden, sommerhusturen eller den lange biltur, ellar i andre fora, hvor mennesker vil hinanden.

Tydelig værtskab og stram styring
En organiseret samtalesalon er kendetegnet ved et tydeligt værtskab og en stram styring, der sikrer, at du hele tiden kommer til at tale med nogen, du ikke kender, og starter samtalerne uventede steder. Det foregår i grupper på to og to eller tre og tre for at sikre det optimale nærvær i samtalerne, ligesom værterne også kan finde på at samle alle deltagerne på gulvet og lave et par fælles samtaleøvelser.
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk