Artikler med brod / Skjoldbruskkirtlen som kropskaptajn

Skjoldbruskkirtlen som kropskaptajn

 
Hvor effekten af mobiltelefonerne skulle have beriget vores liv med hurtig kommunikation med vores medmennesker, viser ny forskning, at mobiltelefonerne i stedet for at berige vores liv, i stedet påfører os en masse stress. Læg dertil, at nøglen til et effektivt samfund indebærer økonomisk vækst og øget produktivitet, er det i sig selv med til at afføde menneskelige omkostninger som stress og jag, fordi vi ikke afpasser tempoet med tid, ro og indadskuen, samt at fokusere på at leve et liv, der gavner os og helheden.

Arbejdsmarkedsudvikling contra bevidsthedsudvikling

Så på den ene side står vi som menneskehed overfor denne kæmpe udfordring at holde trit med den indre bevidsthedsudvikling, som kræver tid og ro, og på den anden side har vi et arbejdsmarked, der kræver det diametralt modsatte. Dette kan kun de få klare, og mange bukker under og får livsstilssygdomme, stressrelaterede sygdomme, infektioner og psykiske problemer.

At disse livsbetingelser findes, skyldes, at vi lever i en overgangsfase fra en dimension i menneskets udvikling til en anden og højere dimension og bevidsthedstilstand. Alt i universet vibrerer hurtigere og hurtigere.

Halschakraet som bro mellem højere og lavere bevidsthed

Hvis vi skal kunne tackle denne omstilling, kræver det, at vi går ind i processen helt og fuldt og skaber nye løsninger på mere og mindre alt her i livet. Kroppen består som bekendt af syv chakraer, hvor halschakraet er broen mellem den højere og lavere bevidsthed og er i høj grad det center, hvor mange af ændringerne skal ske. I halschakraet ligger skjoldbruskkirtlen, og den er vores balancekirtel, idet den på det fysiske plan regulerer temperaturer og stofskifte i alle celler, men skjoldbruskkirtlen er lige så aktiv på det følelsesmæssige og mentale plan.

God plads til stressfaktorer

Den er med til at regulere vores opfattelse af livet og virkeligheden. Når balancen forsvinder, ryger alt, for så kan vi ikke længere selv styre, om vi glider ud af et sidespor, vi kan ikke længere mærke os selv, og så bliver der god plads til alle stressfaktorerne. Idet skjoldbruskkirtlen er barometeret for følelser og tanker, så forvrænges disse, hvis den belastes, hvorved følgesygdomme som tendens til depression eller angst, træthed, især også om morgenen og mistet livsgnist kan blive en realitet. Man kan også få ondt alle vegne, blive oversensitiv og reagere på alt fra fødevarer til stråler, ja selv mennesker. Hidtil har skjoldbruskkirtlen været en noget overset faktor i det ordinære behandlingssystem, men hos fagfolk og heilpraktikere fås der præparater, der kan bringe balance i skjoldbruskkirtlen.

Kilde: Skjoldbruskkirtelsygdomme – en ny verdensepidemi fra Nyt Aspekt, juli – september 2014

 
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk