Ture tips / Solkær Enge har haft ti års jubilæum

Solkær Enge har haft ti års jubilæum

 
Det er kun ganske få steder i en radius af en halv times kørsel fra Kolding, at øjet har så mange fixpunkter som fra toppen af udkigstårnet ude i Solkær Enge. Først og fremmest er der jo vandarealerne, som skifter karakter alt efter vindretning. Er det lavvande, så står det nøgne træ nær den modsatte bred, nogle hundrede meter væk, områdets andet fixpunkt, næsten tørskoet. Er det derimod højvande, så forekommer træet, der nu står i vand til anklerne, som noget malplaceret i naturen.
 
Ørnetræet
Men træet har nu også en anden funktion, og mon mange natur- og fugleelskere gennem tiden ikke har rettet kikkertsigter mod træets grene i håb om at se enten en havørn eller en anden fugl på grenene? Fakta er i hvert fald, at hele området er et af de vigtigste yndlingssteder for havørnen, når den skal yngle. For at komme ud til udkigstårnet skal man ad en marksti, som starter ved en kolåge. I et stykke tid har stien været indhegnet, men for ganske nylig er der tillige plantet bambus lang stien, hvilket gør, at den kun bliver endnu mere eventyrlig at bevæge sig ad, når disse bambus er vokset op. Et tredje fixpunkt fra udkigstårnets top er det gamle pumpehus, som står i det fjerne mellem rørene.
 
Pumpehusets historie
Til september 2004 var pumpehuset en central aktør i området, idet det da udgjorde rammen for den pumpestation, som skulle sikre, at de opdyrkede marker i området kunne fungere som landbrugsjord. Da man imidlertid ønskede at sikre et renere vandmiljø til Lillebælt, men også at formidle områdets dyre- og planteliv og kulturhistorie, gravede man Solkær Å ud og lavede en rende ned til Lillebælt, så vandet kunne løbe ind i landskabet. På afstand ligner Solkær Enge en kæmpe markoversvømmelse, men på vej hen langs Lillebælt har det nærmest form af et eventyrrige med sit mix af stier, eng og vand.
 
Naturprojekt
Formålet var at forvandle de opdyrkede marker, som ellers gennem 80 år har fungeret som landbrugsjord, til en 75 ha. stor engsø, omgivet af frodige enge, rørskove og overdrev, så området i stedet fik status. af naturgenopretningsprojekt, Samtidig med, at vandet fik lov at løbe ind på engene, blev pumperne slukket, og huset, som pumperne var en del af, fungerer nu som et ”madkasse” sted. Næsten uanset hvor i området, man befinder sig, er der masser af ting at kigge på og dvæle ved, uanset om man blot er på oplevelsestur, er motionist eller naturinteresseret. Området er nemlig rigt på både planter og dyrearter, og indenfor ti år er der blevet indrapporteret mere end 400 arter

Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk