Ture tips / Svanemosen er af en anden verden

Svanemosen er af en anden verden

Svanemosen er et scenario af en anden verden

 Indimellem er transportveje i Svanemosen sydvest for Kolding, yderst spartanske, men stedets storhed fornægter sig aldrig.
 
(indsat 13 08 16) Det er ligesom at træde ind i en anden verden, når man går ind i Svanemosen, som ligger seks km sydvest for Kolding, og som grænser op til Fovslet Skov. Den 110 hektar store Svanemosen udgøres af en verden, der næsten udelukkende er underlagt naturens orden. Skiltningen og informationen er på nær et mindre skilt ved indgangen til Svanemosen ikke-eksisterende.
 
Dengang i sidste istid
Men lukker man øjnene, tænder for fantasien og sætter ens indre billeder på play, så kan man muligvis fremkalde et sceneri, der går tilbage til sidste istid, og hvor højmosefladen opstod midt i et kæmpe dødiskul. Om der er lyd på sådan et scenario skal jeg lade være udsagt, men igennem årtusinder har højmosedannelsen stået på.
En højmose er i øvrigt en bestandig landskabstype, hvor afvanding, som naturligvis kun kan forekomme ovenfra, er årsag til indvandring af træer på højmosefladen. Mosen blev i under 2. verdenskrig afvandet for at kunne foretage tørvegravning og af hensyn til dyrkning af de nærliggende arealer.
 
Industrivirksomhed i Svanemosen
Åbner man øjnene igen, står man ude midt i naturen, underlagt vejret på det pågældende tidspunkt. I disse moderne museumstider kan ens associationer måske godt valfarte op til Oplevelsescentret i Børkop, hvor enhver bevægelse, de gamle vikinger foretog havde sin egen animation eller film kørende. Her i Svanemosen er man således overladt til sin egen fantasi, hvor tankerne kan køre videre til tørvegravstiden og hvor de store søer fandt sted på baggrund af en reel industrivirksomhed, mens stedets mindre søer stammer fra privat tørvegravning. Her ser man for sig fattige familier arbejde i flere timer for af skaffe sig vinterbrændsel.
 
Svanemosens ”must”
Svanemosens ”must” er den store sø i midten, der er opstået under tørvegravningen. For at komme ned til søen skal man på yderst spartansk vis balancere over et brædt i starten, der er lagt over et vandhul. Så ikke noget med tilkørte stier her som ude i Marielund, hvilket, med stedets etik taget i betragtning, også ville være at øve voldtægt på stedet.
Sætter man sig ved et af søens borde, lukker øjnene igen og sætter ens indre billedfantasi på play, kan man fornemme den meget hektiske aktivitet, der er foregået heromkring.
 
Sensommerens kæruldstotter
Besøger man Svanemosen i sensommeren, kan man se kæruldens hvide uldtotter vejre i vinden, idet den giver mosen et smukt rødligt skær i sensommeren. 
Er man botaniker, er der rigeligt at gå på opdagelse efter med sorter som kogleaks, tranebær, soldug og hedelyng, der kan klare sig med lidt næring, som vokser her. På dyresiden kan man opleve fyrremejse, stor kærguldsmed og birkemus.
For at undgå, at mosen helt skal blive dækket af krat, har myndighederne siden 2007 foretaget en større restaurering af højmosen.
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk