Ture tips / Trampestier med gangbro ved Harteværket

Trampestier med gangbro ved Harteværket

 

 Så idyllisk tager gangbroen sig ud et sted i stiforløbet

Gennem mange år har man talt om alle de uudnyttede muligheder der lå i Kolding Å. Et nyere bygningsværk imødekommer nu en del af lange tiders behov, og som et led i tidens oplevelseskultur er der anlagt en sti ude ved Harteværket og motorvejen, hvor man kan komme til at se Kolding Ås snoninger på helt tæt hånd i en forholdsvis nyanlagt næsten fire km lang sti, som strækker sig mellem både private lodder og offentlige områder. I forbindelse med Harteværkets udvikling fra aktivt vandværk til i stedet at blive en ramme for formidling af åens historie, bliver der mere og mere lukket op for oplevelseskulturen og genopretning af de gamle græsarealer i ådalen. Det betyder, at arealer, der ellers er vokset til i pil, tjørn og slåen, nu er blevet ryddet, og hvor der nu er blevet åbnet op for, at nysgerrige og naturelskere på bl. a. en flere hundrede meter lang gangbro kan komme til at opleve nye strækninger af Kolding Å på en trampesti.
 
Ådalens udkigtspost
Som naturelsker er man i forvejen vant til, at man fra myndighedernes side hælder noget barkflis ud, så stien stadig er farbar, selvom ukrudtet kan go godt til. Den nye anlagte sti er imidlertid i besiddelse af nogle i den sammenhæng usete dimensioner, idet der et sted på ruten ikke alene er anlagt en udkigspost, så man kan nyde en fortræffelig udsigt over ådalen, nær ved denne udsigtspost er der også opbygget en bræddehytte, som man enten kan søge læ under i tilfælde af regn, men som også er indrettet til overnatning. Hvis etableringen af gangbroen, udkigsposten og bjælkehytten suppleres op med stier, der starter, hvor den gamle sti ved Plovfuren ender, så vil Kolding Å kunne blive ramme for en oplevelsestur, der ikke kun tiltrækker lokale motionister og naturelskere, men også turister udefra, måske nogen af dem, der ellers lægger til ved Marina Syd?
Carl Riisgaard | 6000 Kolding  | carlriisgaard@stofanet.dk